Oppfinnerverksted, 1.–2. trinn (gammel versjon)

Har du noen skaperspirer i din klasse? La de slå sammen verb og substantiv for å skape fremtidens oppfinnelser. Hvilke oppfinnelser blir til om man setter sammen ordene «hoppe» og «stol»? 

Elevene skal: 

  • Få kjennskap til materialer, teknikker og verktøy. 

Naturfag

  • Presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser.

Kunst og håndverk

  • Forestille seg og beskrive fremtiden gjennom tegning og modeller.
  • Vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling. 

Introduksjon til opplegget

I dette undervisningsopplegget får elevene lage modeller av sine egne oppfinnelser. Ved å bruke en kreativ metode skal de komme frem til idéer på oppfinnelser som deretter bygges. Aktiviteten begrenses og gjøres enkel ved å kun benytte plastelina og tannpirkere i første omgang, i neste omgang utvides undervisningsopplegget ved å la elevene benytte andre materialer.

Før gjennomføring

Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs. Anbefaling på utstyr finner du i listen under. 

  • Utstyrsliste: pdf

Print ut kortene dobbeltsidig og på kortsiden.

Gjennomføring

Opplegget består av åtte deler:

Velg en starter fra starterbanken

Elever: Elevene gjennomfører tenk-par-del:

1. Hva er en oppfinnelse?
2. Hvilke oppfinnelser vet dere om fra før?

Lærer: Oppsummerer i fellesskap hva klassen tenker om oppfinnelser, feks. med et tankekart. Kom inn på at alle menneskeskapte ting som løser et problem er oppfinnelser, og at de fleste oppfinnelser er utviklet fra gjenstander som allerede finnes fra før.

Oppdrag: Elevene skal bygge sin egen modell av en oppfinnelse.

Hensikt: Elevene får utdelt kort som skal hjelpe dem i idémyldringsfasen. Det kan noen ganger være utfordrende å skape noe dersom idéene ikke sitter løst, kortene gir rammer som gjør det lettere å få kreativiteten til å blomstre.

Lærer: deler elevene inn i par og gjør klar substantivkort og verbkort.

Elever: I par trekker elevene to-tre substantivkort og to-tre verbkort. Deretter skal de idèmyldre seg frem til en oppfinnelse de skal lage en modell av. F.eks. kan et elevpar trekke verbet hoppe og substantivet stol. Til sammen blir det hoppestol. Elevene må tenke gjennom spørsmålene under:

  • Hvordan ser en hoppestol ut?
  • Hva skal man med en hoppestol?
  • Hvem skal bruke hoppestolen?

Hensikt: Elevene skal bygge oppfinnelsene sine med plastelina og tannpirkere. Materialvalget begrenses i første omgang for å gjøre det enklere for elevene å lande på noe de kan lage.
Lærer: deler ut plastelina og tannpirkere til elevparene.
Elever: Elevene bygger modellene sine.

Hensikt: Elevene viser frem og får positiv respons på modellene sine.
Lærer: sørger for at elevene får vist frem det de har laget til resten av klassen.
Elever: legger frem et scenario hvor modellen er i bruk. Hva slags navn har modellen fått? Hvem skal bruke den?

Hensikt: Elevparene skal idémyldre og komme frem til nye oppfinnelser i en andre runde. Denne gangen skal byggingen skje med andre materialer enn plastelina og tannpirkere.
Lærer: finner frem substantivkort og verbkort.
Elever: Elevparene trekker to nye verb- og substantivkort og idèmyldrer seg til nye oppfinnelser. Gruppene skal tegne skisser av oppfinnelsene sine.

Tips til lærer:

  • Byggingen blir gjerne mer utfordrende desto mer materialer elevene har tilgang på, tilpass dette til din elevgruppe. 

Hensikt: Elevene skal lage sin egen modell av oppfinnelsen med stor grad av elevfrihet. De skal løse utfordringer i størst mulig grad på egenhånd.
Lærer: Finner frem materialer. Modellene kan bygges med andre materialer enn plastelina og tannpirkere [Se under utstyr dere trenger].
Elever: Elevene bygger modellene sine.

Hensikt: Elevene viser frem modellene sine og gir konstruktive tilbakemeldinger til hverandre.
Lærer: planlegger og organiserer en utstilling slik at elevene får vist frem det de har laget for resten av klassen.
Elever: legger frem et scenario hvor modellen av oppfinnelsen er i bruk. Hva slags navn har modellen fått? Hvem skal bruke den?