Oppfinnerverksted, 3.–4. trinn (gammel versjon)

Utfordre elevenes kreativitet på en enkel og smart måte! Ved hjelp av substantiv og verb skal elevene klekke ut idéer som videreutvikles til modeller av produkter. 

Elevene skal: 

 • Få kjennskap til materialer, teknikker og verktøy.

Naturfag

 • Designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon.

Kunst og håndverk

 • Designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon. 
 • Gjennomføre en designprosess ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, ta valg og lage egne produkter. 

Introduksjon til opplegget

Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe kreativt og skapende med kunst & håndverk og naturfag. Ved hjelp av substantiv og verb skal elevene klekke ut idéer som videreutvikles til produkter.  Feks. kan de trekke rydde og briller, for deretter å idèmyldre seg frem til hvem som kan ha bruk for ryddebriller og hvordan et sett med ryddebriller ut. Til slutt må de lage en modell av ryddebrillene. 

Før gjennomføring

Utstyr dere trenger
Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs:

  • utstyrsliste for prototyping: pdf | docx

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden:

Gjennomføring

Opplegget består av seks deler:

Velg en starter fra starterbanken.

Elever: Elevene gjennomfører tenk- par- del :  

1. Hva er en oppfinnelse?
2. Hvilke oppfinnelser vet dere om fra før?

Lærer: Oppsummerer i fellesskap hva klassen tenker om oppfinnelser, feks. med et tankekart. Kom inn på at alle menneskeskapte ting som løser et problem er oppfinnelser, og at de fleste oppfinnelser er utviklet fra gjenstander som allerede finnes fra før. 

Oppdrag: Elevene skal bygge sin egen modell av en oppfinnelse.  

Hensikt: Elevene får utdelt kort som skal hjelpe dem i idémyldringsfasen. Det kan noen ganger være utfordrende å skape noe dersom idéene ikke sitter løst, kortene gir rammer som gjør det lettere å få kreativiteten til å blomstre. 

Lærer: Gjør klar substantivkort og verbkort, og setter elevene i gang.

Elever: Elevene trekker to- tre substantivkort og to-tre verbkort, og idemyldrer rundt produkter som kan lages. Elevparene tegner produktet sitt. 

Feks. kan en elev trekke verbet krympe og substantivet robot. Til sammen blir det krymperobot. Spørsmål elevene må ta stilling til:

 • Hvordan ser en krymperobot ut?
 • Hva skal man med en krymperobot?
 • Hvem skal bruke krymperoboten?

Lærer og elever: Kommer frem til kravspesifikasjoner på produktene sammen.

Kravspesifikasjon

 • Størrelse: Hvor stor skal den være?
 • Materiale : Hvilke materialer skal brukes?
 • Tidsbruk: Hvor lang tid skal elevene få til å lage oppfinnelsen?

Hensikt: Elevene lager sin egne modeller av produktene med stor grad av elevfrihet. De skal løse utfordringer i størst mulig grad på egenhånd.

Lærer: finner frem materialer og utstyr, og gjør klart klasserommet.

Elever: bygger modellene sine.

Tips til lærer:

 • Byggingen blir gjerne mer utfordrende desto mer materialer elevene har tilgang på. Tilpass dette til din elevgruppe.

Hensikt: Elevene viser frem produktene sine og gir konstruktiv tilbakemelding til hverandre.

Lærer: Planlegger og organiserer en utstilling slik at elevene får vist frem det de har laget for resten av klassen.

Elever: Legger frem et scenario hvor modellen av produktet er i bruk. Hva slags navn har modellen fått? Hvem skal bruke den?