Oppfinnerverksted, 5.–7. trinn (gammel versjon)

Hvordan skal et par briller kunne hjelpe en rotete spion? Og hvordan ser toget til en rotete lillebror ut? Elevene bruker fantasien når de lager prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov. 

Elevene skal: 

  • Få kjennskap til materialer, teknikker og verktøy.

Naturfag

  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kunst og håndverk

  • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
  • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Introduksjon til opplegget

Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en idémyldringsprosess får elevene prøve seg som oppfinnere og lage en prototype av oppfinnelsen sin. Hvilken oppfinnelse blir til hvis man idemyldrer rundt ordene «rotete + brille + spion» ? Eller hva med « rotete + tog + lillebror»? 

Før gjennomføring

Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs.

Prototypingutstyr: pdf

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden:

Det er laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser gjennom presentasjonen i forkant.

Presentasjonen til opplegget: PowerPoint | Google Slides

Gjennomføring

Opplegget består av seks deler:

Velg en starter fra starterbanken.

Hensikt: Elevene blir introdusert for begrepet oppfinnelse. De skal diskutere hvordan to oppfinnelser, krakken og stolen, kan videreutvikles for å få nye funksjoner og oppfylle andre brukerbehov. Oppdraget presenteres for elevene.

Lærer: Setter elevene i gang med tenk-par-del. Lærer introduserer oppdraget (se PowerPoint).

Elever
: Gjennomfører tenk-par-del (se PowerPoint).

Oppdrag: Elevene skal lage oppfinnelser som skal oppfylle et brukerbehov.

Hensikt: Elevene får utdelt kort som skal hjelpe dem i idémyldringsfasen. Det kan noen ganger være utfordrende å skape noe dersom idéene ikke sitter løst, kortene gir rammer som gjør det lettere å få kreativiteten til å blomstre. 

Lærer: Deler elevene inn i par, deler ut kort (brukerkort, brukerbehovkort og gjenstandskort)  og setter elevene i gang. 

Elever: Trekker to–tre kort fra hver kategori og idémyldrer rundt idéer på oppfinnelser de kan lage. Elevene blir enige om hvilken oppfinnelse de skal lage og tegner en skisse av den. 

Hensikt: Gi elevene rammer for arbeidet.

Lærer: Informerer om rammer for arbeidet og setter tidsfrist (f.eks. 45 min).

Forslag til rammer for arbeidet: 

  • Elevene skal bruke materialene tilgjengelig i rommet.
  • Elevene skal bli ferdig innen tidsfristen.

Hensikt: Elevene skal lage sin egen prototype av oppfinnelsen med stor grad av elevfrihet. De skal løse utfordringer i størst mulig grad på egenhånd.   

Lærer: Finner frem materialer og utstyr, og gjør klart klasserommet.   

Elever: Bygger prototypen på oppfinnelsen.  

Hensikt: Elevene viser frem prototypene sine og gir konstruktiv tilbakemelding til hverandre.

Lærer: Planlegger og organiserer en utstilling slik at elevene får vist frem det de har laget for resten av klassen.

Elever: Legger frem et scenario hvor prototypen er i bruk. Hva slags navn har oppfinnelsen fått? Hvem skal bruke den?