Trehytte, 5.–7. trinn

Nå kan du utfordre elevene til å bygge sine egne trehytter innendørs. Innenfor klare kreative rammer skal deltakerne spesialdesigne og bygge en mini-trehytte til en bestemt bruker og formål .

Elevene skal kunne

 • arbeide kreativt med materialer, teknikker og verktøy
 • fortelle hva en prototype er og designe en prototype

Naturfag

 • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kunst og håndverk

 • bruke ulike teknikker, elektriske verktøy og håndverktøy i reparasjon, bearbeidelse og sammenføyninger av harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte 
 • undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk
 • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner 
 • bruke ulike digitale verktøy til å planlegge, dokumentere og presentere prosesser og produkter 
 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
 • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Introduksjon til opplegget

Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe kreativt, skapende og tverrfaglig med kunst og håndverk og naturfag. Aktivitetene i undervisningsopplegget skal utfordre elevene i å bruke kreativ metoder for å designe og bygge en trehytte i ulike materialer. 

Før gjennomføring

 • Avsagde grener fra trær (like mange grener som deltakere, pluss 3-4 til)
 • Maskeringstape 
 • Gaffatape 
 • Strikk 
 • Ispinner 
 • Papp
 • Pappkopper 
 • hyssing 
 • sakser 
 • limpistoler med skudd 

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden:

 To grupper deler ett sett med idegenererende spørsmålskort.

Det er laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

Elevene skal bruke en trestamme som base til trehytta. Til dette formålet kan avsagde grener fra trær benyttes, gjerne med variasjon i lengder, mengde blader, kvister og typer trær. Som base for å holde grenene stående som trær, kan du la elevene selv finne på løsninger (f.eks. pappesker e.l.) slik som dette:

Det er også mulig å lage en base bestående av en treplate og en stang som grenen kan festes til med teip eller tau. På den måten kan det gjenbrukes. 

En annen metode er å feste grenene direkte til en treplate slik som her: 

I videoen over er trestammen ca. 15 cm høy, og satt fast i en fot som er rektangulær, 10 cm x 10 cm. Bor hull til bunnen av stammen i sokkelen, evt. skru den fast gjennom 5 mm hull du borer i foten.

Trærne kan gjøres klare i forkant av lærer eller man kan la elevene få være med på alt fra innsanking av grener til festing i trebasen. 

Gjennomføring

Opplegget består av syv deler:

Ispinnebygging: 
Hensikt: Engasjere og motivere. 
Lærer: deler elevene inn i grupper på tre til fire personer og deler ut 14 ispinner og 3 cm med teip til hver gruppe. Lærer gir beskjed når de skal sette igang og gir elevene 5 minutter til bygging. 
Elevene: prøver å bygge det høyeste tårnet de klarer på 5 minutter. 

Lærer: presenter oppdraget for klassen og viser frem ulike måter man kan feste trehytta til treet [se PowerPoint-presentasjon]. Lærer deler ut stammene som trehyttene skal festes til. 
Elever: Lytter og stiller spørsmål om noe er uklart.

 Oppdrag: Bygg, design og tilpass en trehytte til en stamme dere får utdelt. 

Hensikt: Ved bruk av kort skal elevene komme frem til idéer for å tilpasse en trehytte til en bestemt bruker. 
Lærer: deler ut et A3-ark og fargeblyanter eller tusjer til hver gruppe, lar elevene trekke kort og setter elevene i gang med å tegne skisser. 
Elever:  Hver gruppe trekker to brukerkort, to kort for design og utforming, og to materialkortHver gruppe lager en felles skisse av sin idé til hytte på A3-arket sitt. Denne trenger de for å kunne presentere til andre i neste fase.

Tips til lærer

 • Dersom noen av gruppene står fast kan de få lov til å trekke nye kort.
 • La elevene søke etter inspirasjon i bøker eller på internett. 

Hensikt: Gruppene stiller spørsmål til hverandre for å videreutvikle skissene sine. Spørsmålene kan være knyttet til funksjonen til hytta, brukerbehov eller et problem. 
Lærer: setter to og to grupper sammen og ber elevene presentere idéen sin og stille spørsmål til hverandre. Presiser at idéen skal bygges som modell senere.
Elever: Presenterer idéene sine, stiller og svarer på spørsmål. Idéene brukes til å videreutvikle skissen.  

Hensikt: Elevene skal bruke tilbakemeldingene de har fått til å lage en endelig skisse av idéen,  før den skal omdannet til en fysisk modell. 
Lærer: ber gruppene videreutvikle idéen ved at de bearbeider tilbakemeldingene de har fått ved å tegne videre på skissen. 
Elevene: forholder seg til tilbakemeldingene og tegner videre på skissene sine. 

Hensikt:Elevene får være kreative når de utformer sine egne trehytter. Underveis får de trening i å bruke verktøy, de lærer om egenskapene til ulike materialer, og må være problemløsere når trehytta skal tilpasses en bestemt størrelse og monteres stabilt til trestammen. 
Lærer: finner frem materialene som skal brukes til byggingen. La det være opp til elevene å velge hvilke tilgjengelige materialer de ønsker å bygge modellen sin av, men presiser at de skal bruke materialer som ligner på de virkelige materialene der de kan.
Elevene: bygger modellene sine. 

Forslag til kravspesifikasjoner:

 • Hytta skal ikke være større enn 20
  cm (bredde) x 20 cm (lengde) x 15 cm (høyde).
 • Taket skal være tett.
 • Hytta skal ha tette, men
  gjennomsiktige vinduer.
Tips til lærer: 
 
 
 •  Vis bildet av de ulike måtene å feste en trehytte på til elevene enten ved å vise de i PowerPoint, eller skriv ut slidene til eleven

Lærer: Fortell elevene at de skal være eiendomsmeglere som skal selge hytta til en bruker med brukerbehovet de trakk tidligere. Salgspitchen skal presenteres for gruppa. 
Elever: lager salgspitch og presenterer den til klassen.