Hydroponi, 8.–10. trinn

La elevene dyrke sin egen kortreiste mat. En av løsningene på dyrking av mat rundt om i verden er hydroponisk dyrking hvor man kan kontrollere vannforbruket. På «Uten jord til bords» vil elevene bygge et fullt fungerende hydroponisk system, hvor de vil kunne spise sin egen mat som resultat. 

Opplegget bygger på grunnleggende kjennskap til programmering av micro:bit. Dersom elevene ikke har arbeidet med micro:bit tidligere, anbefaler vi å gjennomføre oppstartkurs i bruk av micro:bit og det tilhørende programmeringsverktøyet MakeCode.

Opplegget introduserer bruk av sensorene som er integrert på en micro:bit og elevene får kjennskap til hvordan sensorer kan anvendes til å styre en aktivitet, i dette tilfellet lyd og musikk. Opplegget gir grunnlag for videre arbeid med sensorer og kan utvides til å bruke trådløs kommunikasjon (bluetooth) til å kommunisere med flere mikro:bit samtidig.

Opplegget gir grunnlag for videre arbeid i fag.

Naturfag:

 • Diskutere lyd og resonans
 • Diskutere muligheten for liv på andre planeter
 • Diskutere hvordan det kan bli en dagside og en nattside på planeten (bunden rotasjon) og bruke månen som eksempel
 • Diskutere tilpasning av arter til ulike levevilkår
 • beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
 •  

Musikk

Kunst- og håndverk

 • Elevene kan designe og lage instrumenter som romskapningene kan spille på

Introduksjon til opplegget

På «Uten jord til bords» vil elevene bygge et fullt fungerende DIY hydroponisk system. De vil kunne fordype seg i ulike aspekter innen dyrkingen og de vil over flere måneder kunne forbedre, fikse og utforske dyrking av mat med nysgjerrighet og skaperglede.

Før gjennomføring

Boblemodell

Materialer og utstyr

Mikrogrønt:

Hydroponi:

Microbit:

PowerPoint-presentasjon
Det er laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som du kan bruke om du vil. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjon i forkant.

Gjennomføring

Opplegget består av åtte faser:

Beskrivelse: Denne starteren er en tegnelek, her med en vri mot planter. 

Elevene bretter et A4-ark/ A3-ark på den korte siden 2 ganger slik at bare den øverste ⅓ er opp. Hvert medlem av gruppen skal tegne hver sin ⅓ på skift, uten å se på tegningen over. Den som har tegnet bretter sin tegning ut av syne, men fører strekene litt over på den neste ⅓ før den neste elev tegner. Tegn enten en biologisk del av planten eller en kunstnerisk uttrykk av plantedelen.

 • Den øverste ⅓ må være plantens blomst eller frukt.
 • Den midterste ⅓ må være planten stengeler og blader.
 • Den nederste ⅓ må være plantens røtter.

Lærer : Vis en film om hydroponi. 

Problemstilling i film: Hvordan skal vi skaffe nok mat til alle? 

En mulighet er å lage hydroponi. Før man setter opp et hydroponi må man ha dyrket opp mikrogrønt. 

Oppdrag: Gi elevene i oppdrag å lage et hydroponi som kan produsere vekster til matlaging. 

Beskrivelse: Elevene skal sette opp spiringsforsøk, slik at de får mikrogrønt som kan benyttes til hydroponi. Mikrogrønt er I tillegg skal de undersøke hvordan en utvalgt faktor påvirker plantevekst. 

Be elevene tenke over om faktorene over har betydning for plantevekst, og i såfall hvordan. Ikke alle har betydning for plantevekst. Gjennomfør Tenk- Par-Del

Oppsummer i klassen ved å forklare at plantevekst er avhengig av mange faktorer. Men dersom vi varierer flere faktorer i ett og samme forsøk, kan vi ikke vite hva ulik spiring skyldes. Gi elevene i oppgave å velge seg ut en faktor de vil undersøke, denne faktoren vil da være en variabel. De andre faktorene i forsøket må være konstante (ikke endre seg). 

La elevene ta disse valgene:
1. Velge 2 ulike frø til forsøket [se liste]
2. Hvilken faktor skal være variabel? Hvike faktorer skal være konstante?

Be elevene lage en plan for oppsett av forsøket, og lage seg en vaktliste over hvem som gjennomfører plantevedlikehold og dokumentasjon. 

Frø som egner seg til mikrogrønt:

 • Basilikum (flere varianter)
 • Persille (flere varianter)
 • Salat (flere varianter)
 • Koriander
 • Kjørvel
 • Vårløk
 • Chili
 • Gressløk
 • Karse
 • Oregan0

Lærer: Deler elevene inn i grupper på 3 stk. Deler ut ark om gode søketips på nett (Kildekritikk). 

Elever: Sammen med læreren blir elevene enige om gruppefordeling på temaene under, og hver gruppe samler kunnskap til klassens felles kunnskapsbank. 

 • Lys og vekst
 • Næring
 • pH
 • Temperatur
 • Bruk av hydroponi (feks i Nederland)
Tips:
En kunnskapsbank kan være en blogg, nettside, eller feks en digital bok (BookCreator). 

Lærer: Presenter kravspesifikasjon på prototype til elevene. 

 • Må være lystett
 • Må være vanntett over tid.
 • Må holde stabil vannstand?

Tegne skisse av oppsett med hydroponi.
Spørsmål man kan tenke på når man skisser? 

Elevene skal markedsføre produktet sitt?