Klimaverksted, 8.–10. trinn

Klimaet vårt er i endring og vi trenger løsninger. La elevene dine ta oppdraget. Kreativitet og skaperglede vekkes til live når elevene utvikler ideer fra skisser på papir til prototyper.

 • arbeide kreativt med materialer, teknikker og verktøy. 
 • få innsikt i hva en prototype er og hvordan man designer en prototype. 

Naturfag

 • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer. 

Kunst og håndverk

 • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og 
  vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk. 
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy.
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat.

Introduksjon til opplegget

Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe kreativt, skapende og tverrfaglig med kunst og håndverk og naturfag. Aktivitetene i undervisningsopplegget skal utfordre elevene i å bruke kreativ metoder for å utvikle idèene sine til prototyper som løser ulike klimautfordringer. 

Før gjennomføring

Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs:

  • datamaskin eller nettbrett med tilgang til internett.
  • prototypingutstyr: pdf | Word

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden:

Hver gruppe på tre elever skal ha utdelt ett virkemiddelkort.
To grupper deler ett sett med idegenererende spørsmålskort.

Det er laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

Gjennomføring

Opplegget består av ti faser:

Velg en starter fra starterbanken.

Presenter oppdraget for klassen.

Oppdrag
Verden står ovenfor flere miljøutfordringer, Ta utgangspunkt i en utfordring og design et produkt som kan være løsningen på den aktuelle utfordringen.

Vis introduksjonsfilmen om drivhuseffekten.

Henvis til bildene i PowerPointen, Diskuter i klassen hvilke miljøutfordringer de ser på bildene.

Del klassen inn i grupper på f.eks. tre elever.

La hver gruppe trekke ett temakort, tre verbkort og tre substantivkort. Alle kortene kan brukes til å idèmyldre for å komme frem til en oppfinnelse som løser utfordringen. Elevene kan søke etter inspirasjon i bøker eller på internett for å få idéer til oppfinnelsen sin.


Tips til lærer

 • Dersom noen av gruppene står fast, la de få lov til å trekke nye kort.

Sett to og to grupper sammen. Del ut ark og blyant til hver gruppe. Be gruppene fordele de idègenererende kortene i tre bunker med funksjon, problem, og bruker/brukerbehov. La en gruppe starte med å stille den andre gruppa spørsmål fra hver bunke. Deretter bytter de, Spørsmålene skal hjelpe elevene i arbeidet med å skissere idèen. Presiser at idéen skal bygges som prototype senere. 

Be gruppene videreutvikle idèen ved at de bearbeider tilbakemeldingene fra spørsmålsrunden og tegner videre på skissen sin.

Å lage en skisse er en måte for å få elevenes tanker ned på papir. Idèen blir mer konkret og den blir enklere å formidle til andre. 

Du kan forklare bruken av virkemiddelkortene ved å vise til eksempelet i bildet under. Kortene brukes for å få elevene til å videreutvikle idéene sine.

Hver gruppe får ett virkemiddelkort. Hvert gruppemedlem skal deretter forandre utangsskissen til gruppa ved å endre på virkemidlene form, antall, plassering og størrelse. 

Hver gruppe tar utgangspunkt i skissen som er tegnet i fellesskap. Videre trekker hver gruppe et kort og gruppemedlemmene tegner sitt individuelle forslag til løsning på utfordringen på kortet. Elevene trenger bare 10–15 minutter på denne øvelsen. Poenget er å utfordre elevene til å se på hvordan endring av virkemidlene form, antall, plassering og størrelse endrer utseendet og ikke minst funksjonen på det de har designet. Det er viktig å huske at kortene er ment som hjelp for elevene å utvikle idéene sine, her finnes det ingen fasitsvar.

Når elevene har tegnet sitt forslag til løsning, presenterer de skissen sin for de andre på gruppa og reflekterer rundt hvordan dette endrer funksjon på det de designer. De kan se på om noen av forslagene/idéene kan slås sammen for å gjøre idéen enda bedre.

Gruppen må bli enige om den beste løsningen basert på de skissene som er tegnet. Denne skissen blir utgangspunktet når gruppene skal bygge en prototype.

Tips til lærer: 

 • Metoden kan også benyttes hvis elevene jobber individuelt. Da kan de trekke ett kort og jobbe frem endring av idé ved hjelp av dette. Deretter trekker de nytt kort som de bruker for å gjøre ytterligere endringer på idéen sin. 

Grunnen til at elevene skal bygge en prototype er:

1. Det er en metode for å utvikle og modellere en idè på. Ved å bygge en enkel prototype stilles automatisk en del spørsmål til ideen når det gjelder form, funksjon, teknologi og materiale. Man kan også bygge mer avanserte protoyper som er nærmere det endelige produktet enn det vi gjør på kreativt verksted.

2. En metode for å forklare og presentere ideen til andre. Ved å ikke bare tegne tegning av det man har som idè, men også bygge den så tar man ideprosessen lengre, gjør ideen bedre og lærer mer underveis i prosessen (holdninger, ferdigheter, kunnskap). Tegning av produkt/skisser er ofte første ledd i en kreativ prosess, men etter hvert er det naturlig å strekke prosessen ved å bygge en fysisk modell slik at man får testet ideen sin og får formidlet og presentert den til andre.

Finn frem materialene som skal brukes. La det være opp til elevene å velge hvilke tilgjengelige materialer de ønsker å bygge prototypen sin av. 

Sett gjerne opp noen kravspesifikasjoner til prototypen, som f.eks.: 

 • Tidsbruk – hvor lang tid skal byggingen av prototypen ta?
 • Materialer – hvilke materialer skal benyttes til å bygge prototypen?
 • Størrelse – hvilke mål skal oppfinnelsen ha? 

Når prototypen er ferdig bygget, skal elevene presentere et scenario hvor oppfinnelsen er i bruk.

De skal forklare:

 • hvilket problem oppfinnelsen løser
 • hvordan oppfinnelsen fungerer
 • hvem som skal bruke oppfinnelsen