Interaktivt kort, 5.–7.trinn (gammel versjon)

Ved å programmere kan man uttrykke seg på mange ulike måter! I denne aktiviteten skal elevene lage morsomme og kreative kort i Scratch. 

Eleven skal kunne: 

 • Forklare hvordan man bruker ulike visuelle virkemidler for å kommunisere mot en spesifikk målgruppe og til en bestemt anledning.
 • Forklare hvordan ulike programmeringstekniske ferdigheter som startvilkår, algoritmer og løkker fungerer.
 • Bruke programmering til å lage interaktive program i programmeringsspråket Scratch.

Kunst og håndverk

Etter 7. trinn:

 • bruke programmering til å skape interaktivitet og visuelle uttrykk

Matematikk

Etter 7. trinn: 

 • lage og programmere algoritmar med bruk av variablar, vilkår og lykkjer

Introduksjon til opplegget

Hvorfor er det så lett å se om et kort er et julekort eller et bryllupskort? Hvorfor er et bursdagskort til en fem år gammel jente forskjellig fra bursdagskortet til bestefar på 85? Det er fordi vi bruker ulike virkemidler avhengig av hvem vi skal sende en hilsen til. I dette opplegget må elevene lage og tilpasse kortene sine til både mottaker og anledning. Kortene gjøres levende ved at elevene programmerer lyd og animasjon i Scratch. 

Dersom elevene har erfaring med Scratch fra før, så trenger ikke del 4 med øvingsoppgaver gjennomføres, og klassen kan gå direkte til del 5. 

Før gjennomføring

 • iPad eller pc
 • Blanke ark
 • Blyant

Skriv ut kortene dobbeltsidig og på kortsiden:

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

 • Presentasjon til opplegget: PowerPoint | Google presentasjon

Det er laget et hefte som forklarer hvordan man inkluderer figurer, bakgrunner, lyd og animasjoner i Scratch

 • Kom igang med Scratch: PowerPoint | Google presentasjon

 

Gjennomføring

Opplegget består av 6 deler:

Hensikt: Elevene inspireres og kobles på oppdraget i aktiviteten.
Lærer: viser bilder av ulike kort [PowerPoint], og gjennomførere tenk-par-del med elevene. 
Elevene: diskuterer to og to sammen, og deler tankene i plenum med begrunnelser.

Spørsmål til Tenk-par-del:

1.      Hvilket kort er et julekort? 
2.      Hvilket kort er et bursdagskort til et barn?
3.      Hvem er dette kortet til, og hvorfor får denne personen dette kortet?

Hensikt: Elevene får et innblikk i hvordan virkemidler kan brukes i  kort, og får presentert selve oppdraget. 

Lærer: viser kortene [PowerPoint], og ber elevene diskutere kjennetegn ved julekort og bursdagskort. Læreren oppsummerer ved å trekke fram de ulike kjennetegnene som får oss til å tenke på jul eller bursdag. Etter en kort tenk-par-del og oppsummering, forklarer læreren oppdraget.

Elevene: diskuterer og lytter til oppdraget.

Oppdrag: Design et kort til en bestemt mottaker ved en bestemt anledning.

Hensikt: Elevene lager skisse til kortene sine.
Lærer: ber elevene trekke et kort med mottaker og et kort med anledning, og setter de i gang med idémyldring.
Elevene: trekker mottaker og anledning, og idemyldrer rundt hva som kan gjøre at kortet passer til mottakeren og til den anledningen de har trukket. Elevene noterer ned stikkord med ideer til hva de kan ha med i kortet.

Tips til lærer:

 • Hvis en elevgruppe ikke kommer på noe, gi de mulighet til å bytte ut enten anledning eller mottaker.
 • Presiser at de ikke skal tegne et kort, men kun få ned ideer ved å skrive stikkord til hva de kan ha med.
 • Denne økten bør ikke være for lang, den er kun for at elevene skal ha med seg noen ideer inn i designfasen.

Hensikt: Elevene skal bli kjent med hvordan de kan bruke Scratch for å designe kort. Hvis elevene aldri har brukt Scratch før, fullfør denne delen. Hvis elevene er kjent med Scratch gå til del 5.
Lærer: deler ut «Kom i gang med Scratch» – heftet til elevene og setter de i gang. 
Elevene: jobber seg gjennom «Kom i gang med Scratch»-heftet.

Tips til lærer:

 • Hvis elevene står fast, be de hjelpe og spørre hverandre.

Hensikt: Elevene undersøker mulighetene i Scratch når de designer kortet sitt.
Lærer: Lærer setter elevene i gang med Scratch. Underveis går lærer rundt og spør elevene om hvilke virkemidler de tar i bruk, og ber elevene begrunne hvorfor virkemidlene passer til deres mottaker og anledning.
Elevene: undersøker mulighetene i Scratch og designer kortet.

Forslag til ekstra-utfordringer om elevene blir raskt ferdig:

 • Spill inn en egen lyd
 • Få to figurer til å snakke med hverandre
 • Hent inn svar fra mottaker av kortet og bruk svaret vider
 • Legg inn en hvis-setning slik at kortet virker forskjellig avhenging av svar fra mottaker
 • Få to figurer til å bevege seg avhenging av hverandre
 • Få en figur til å bevege seg forskjellig i en hvis-setning

Tips til lærer:

  • Legg inn en liten pause der elevene kan gå til hverandre for å se på hverandres design, på den måten kan de få inspirasjon og stjele ideer fra hverandre.
  • «Kom i gang med Scratch»-heftet med øvingsoppgaver kan deles ut ved behov.

Hensikt: Elevene skal forklare hvordan de har brukt ulike virkemidler for å tilpasse kortene sine til en bestemt mottaker og anledning.
Lærer: setter sammen to og to elevgrupper og ber de presentere for hverandre.
Elevene:  Gruppene ser på hverandres kort og gjetter hvilken mottaker og anledning kortene er til. Elevene diskuterer hvilke virkemidler som er brukt for å tilpasse kortene til mottaker og anledning.