TinkerCad Codeblocks

  • 25. juni 2021

TinkerCad Codeblocks Lag modeller i 3D med blokkbasert programmering. Anbefalt målgruppe: Ungomskolen…

MakeCode

  • 25. juni 2021

MakeCode Blokk- eller tekstprogrammering av mikrokontrollere. Anbefalt målgruppe: Mellomtrinnet og ungdomsskolen Språk:…

p5

  • 25. juni 2021

p5 Lag geometriske former i 2D tekstbasert programmering. Anbefalt målgruppe: Ungdomsskole, VGS…

Python med turtle

  • 25. juni 2021

Python med turtle Lag former i 2D med tekstbasert programmering. Anbefalt målgruppe:…

TurtleStitch

  • 25. juni 2021

TurtleStitch Lag geometriske former i 2D med blokkbasert programmering. Anbefalt målgruppe: Ungomskolen…

BeetleBlocks

  • 25. juni 2021

BeetleBlocks Lag former i 2D og 3D med blokkbasert programmering. Anbefalt målgruppe:…

Scratch

  • 25. juni 2021

Scratch Lag geometriske former i 2D med blokkbasert programmering. Anbefalt målgruppe: Mellomtrinnet…