Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring i hvordan dette kan skje. «Skaperlærerne» får opplæring i Skaperskolens didaktiske platform og undervisningsopplegg. Deltakelse gir grunnlag for å søke utstyrsmidler gjennom den teknologiske skolesekken. Ved nyttår 2020 var over 120 […]

Symaskiner

Symaskiner kommer fra enkle mekaniske symaskiner til avanserte digital broderisymaskin som er spesialisert til å sy broderier direkte på klær basert på digitale tegninger. Symaskiner finnes i alle prisklasser fra noen få hundre kroner til titall tusen kroner.  Vi anbefaler å kjøpe nye symaskiner fra en lokal forhandler da man vil kunne få service gjennom […]