Skaperskolen – hvordan teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i undervisning.

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan