Framtidsbygda, 5. – 7. trinn

Hvordan vil byen/bygda di se ut om 20 år? Vil bygningene se likedan ut? Vil funksjonene være de samme? Hvem bor og jobber her? La elevene dine være med å bygge framtida slik de ser den for seg.

Eleven skal kunne

 • Læringsmål 1
 • Læringsmål 2

Fag 1

 • Kompetansemål 1
 • Kompetansemål 2

Fag 2

 • Kompetansemål 1
 • Kompetansemål 2

Beskrivelse av krav til forkunnskaper.

Beskrivelse av progresjon.

Opplegget gir grunnlag for videre arbeid i fag:

Fag 1

 • Kompetansemål 1
 • Kompetansemål 2

Fag 2

 • Kompetansemål 1
 • Kompetansemål 2

Introduksjon til opplegget

Introduksjon

Før gjennomføring

Filmen gir en innføring og vi foreslår at elevene ser filmen på forhånd som lekse. For best resultat bør de forsøke å kopiere det de ser på videoen underveis, pause ved oppgavene og forsøke å løse oppgavene selv før de ser videre.

Det laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

Gjennomføring

Opplegget består av X deler:

[Lage en geometrisk figur av plastelina etter utdelt kort] 

Lærer: Deler elevene inn i elevpar. Deler ut et geometri kort til hvert elevpar. Gjør klart materialer og kort.  

Elever: Elevene trekker geometri kort og former hver sin 3D- figur av plastelina ved å bruke geometrikortet som grunnflate og bygger selv en romlig figur ut av den. Elevene i paret gjetter hverandres figur ved å kun bruke hendene. De tar på bind foran øynene når de kjenner på figuren.

Tips til lærer:

 • Det er lurt om elevene har tilgang til en oversikt/plakat i klasserommet over geometriske figurer. 

Hensikt: Elevene blir inspirert ved å se en film om framtidsby, smartby o.l.

Lærer: [Viser film] 

Elever: [Elevene ser på filmen]

[Her kommer en link til inspirasjonsfilm man kan bruke.]

Hensikt: Idemyldrer rundt bygninger som finnes i en by i dag. 

Lærer: Deler inn elever i evt. nye elevpar. Lærer spør elevene  om hvilke bygninger som finnes i en by og skriver opp alle forslag på tavla/flippover. 

Elever: Setter seg i elevpar. Elevene gjennomfører Tenk-Par- Del og kommer med forslag på bygninger som  finnes i en by/bygd. 

Kort intro til hele prosessen; Nå skal vi i gang med å bygge prototypen av framtidsbygda/byen våres. På veien fram til å bygge prototypen av bygningen din skal vi gjennom 4 forskjellige deler. Foran hver del får dere informasjon om hva som skal skje.

Lærer: Har forberedt geometrikort og bygningskort, forklarer bruk av kortene og deler de ut. Bestemmer tid.

Elever: Lytter og stiller spørsmål om noe er uklart, mottar kort. 

Oppdrag: Nå kommer informasjon om første del.

Dere får utdelt et geometrikort, et bygningskort, ark og blyant. Tenk at læringsparet er et arkitektfirma. La dere inspireres av geometrikortet til å finne deres særegne design på bygningen og ved hjelp av bygningskortet finner dere ut hvilke type bygning, hvem som skal bruke det og hva slags behov den brukeren har. Tegn en skisse av hvordan bygningen ser ut fra utsiden, som viser hva dere har tenkt. Bruk 15 min. 

Elevene idemyldrer rundt hvilken type løsninger de ser for seg ved hjelp at utdelte kort, skisserer ideer. Geometrikortet er et kort som består av 3 stk 2D- figurer og 2 stk 3D-figurer. Bygningskort er kategoribyggekort, feks, matbygg, berdskapsbygg osv. 

Lærer: Deler ut et geometri kort og et bygningskort til læringspar. Deler ut ark og blyant, veileder.  

Elever: Bestemmer seg for en type konstruksjon ut av geometrikortet, og bestemmer hvem brukerne er ut i fra bygningskortet og tenker på hvilke behov som brukerne har. Lager skisser av hvordan bygningen ser ut på utsiden.

Inspirasjon