Kreativ metode: BOOMeffekt

Spørsmål man kan stille til disse områdene:

 • Kan den/det brukes til noe annet enn først tenkt?
 • Hvem andre kan bruke det?
 • Kan det brukes på en annen måte? Til flere ting?
 • På hvilke 5 ulike måter kan det brukes?
 • Er det noen behov den ikke dekker?
 • Er det noen deler av problemet den ikke løser?
 • Oppstår det noen nye problemer ved bruk?
 • Hvordan ville en gjeng med 5-åringer brukt det?
 • Kan noe flyttes på?
 • Kan noe plasseres på et annet sted? På en annen måte?
 • Kan noe redesignes?
 • Hva ville vært uventet eller provoserende?
 • Kan noe reverseres?
 • Kan noe ryddes opp i? Systematiseres? Settes i en annen rekkefølge?
 • Kan noe gjøres større, sterkere, mer varig, tåle mer?
 • Kan noe mindre, lettere, kortere, mer kompakt?
 • Kan noe være raskere, ta kortere tid?
 • Kan noe være mer brukervennlig, enklere å bruke?
 • På hvilken måte kan form, farge, funksjon eller design forbedres?
 • Kan noe nytt legges til?
 • Kan noe flyttes på?
 • Kan noe taes bort, flyttes, gjørees mer strømmlinjeformet?
 • Er deler av gjenstanden/produktet unødvendig?
 • Er det noe du ikke ville savnet hvis det ikke ble tatt bort?
 • Kan noe minimeres, eller gjøres mer kompakt?
 • Kan noe gjøres større, sterkere, mer varig, tåle mer?
 • Kan noe mindre, lettere, kortere, mer kompakt?
 • Kan noe være raskere, ta kortere tid?
 • Kan noe være mer brukervennlig, enklere å bruke?
 • På hvilken måte kan form, farge, funksjon eller design forbedres?
 • Kan noe nytt legges til?
 • Kan noe gjøres større, sterkere, mer varig, tåle mer?
 • Kan noe mindre, lettere, kortere, mer kompakt?
 • Kan noe være raskere, ta kortere tid?
 • Kan noe være mer brukervennlig, enklere å bruke?
 • På hvilken måte kan form, farge, funksjon eller design forbedres?
 • Kan noe nytt legges til?
 • Kan noe erstattes med noe annet?
 • Kan du bruke andre:
  • Materialer
  • Ingredienser
  • Metoder
  • Prosesser
  • Deler
  • Komponenter
  • Teknologier
  • Energiformer
  • Former
  • Teksturer
  • Detaljer

Kan du kombinere / slå sammen / legge til

 • ideer
 • materialer
 • ingredienser
 • metoder
 • prosesser
 • deler
 • komponenter
 • teknologier
 • energiformer
 • former
 • teksturer
 • detaljer
 • funksjoner
 • bruksområder
 • Finnes det noe lignende?
 • Kan vi la oss inspirere av det? Form/funksjon etc
 • Har noen løst problemet før? Løst et lignende problem før?

Last ned som pdf

Denne metoden er inspirert av Alex F. Osborns idegenererende spørreteknikk.

Laget av

Elisabeth Rebekka Killie Kanebog