Kreativ programmering og 3D-skriving 2.0

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Verbkort: pdf
Substantivkort: pdf

Her får elevene elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene bruker blokkbasert programmering til å lage modeller i et koordinatsystem og produserer dem ved bruk av 3D-skriver.

Involverte fag

• matematikk • kunst og håndverk
• valgfag programmering

Boblemodell

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak