Oppfinnerverksted 2.0, 3.–4. trinn

Flere undervisningsopplegg:
  • Lærerveiledning pdf
  • Presentasjon til gjennomføring PowerPoint | Google Slides
  • Kjøreplan for gjennomføring pdf
  • Idegenereringskort
    Brukerkort: pdf | Word
    Brukerbehovkort: pdf | Word
    Gjenstandskort: pdf | Word

Her får elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en kreativ prosess får elevene prøve seg som oppfinnere og bygge en prototype av sin oppfinnelse. Hvordan skal et par briller kunne hjelpe en rotete spion? Og hvordan ser toget til en rotete lillebror ut? Elevene bruker fantasien når de lager prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov.

Involverte fag

• naturfag • kunst og håndverk

Boblemodell