Flere undervisningsopplegg:

Oppfinnerverksted, 5.–7. trinn

Her får elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en kreativ prosess får elevene prøve seg som oppfinnere og bygge en prototype av sin oppfinnelse. Hvordan skal et par briller kunne hjelpe en rotete spion? Og hvordan ser toget til en rotete lillebror ut? Elevene bruker fantasien når de lager prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov.

Innvolverte fag: Naturfag og Kunst og håndverk

Naturfag

  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Kunst og håndverk

  • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
  • designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Boblemodell

Les mer om boblemodellen og didaktikken bak

STøttemateriale

Presentasjonen med lærerveiledning til opplegget:

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden:

Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs.

  • Prototypingutstyr: pdf