På eventyr i insektenes hemmelige verden

 

Insekter er en stor og variert dyregruppe, men hvordan ser ditt drømmeinsekt ut? Har det øyne som lyser, ører på tentaklene og to par vinger, eller pels på ryggen, hoppebein og sugemunn?

I dette opplegget lærer elevene om hvordan insekter er tilpasset miljøet og klimaet der de lever. 

Eleven skal kunne:

 • beskrive organismers miljøtilpasning gjennom å eksperimentere med materialer, teknikker og verktøy
 • reflektere over hvordan organismers miljø styrer evolusjon og økosystemenes sammensetning

Kunst og håndverk

Etter 4. trinn:

 • bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø
 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter

Naturfag

Etter 4. trinn: 

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
 • Sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon

Introduksjon til opplegget

Elevene skal gjennom denne aktiviteten få forståelse for hvordan organismene på planeten vår har utviklet seg gjennom millioner av år, og hvorfor vi finner bestemte organismer i bestemte miljøer. De vil også bli introdusert for noen av hypotesene for hvorfor arter dør ut, utfordringer med raske klimaendringer, samt viktigheten av bærekraftig bruk av ressursene på planeten. Dette skal de få gjøre gjennom samarbeid og kreativ bruk av modelleire. Elevene skal bygge sine egne insekter gjennom å søke inspirasjon fra naturen, samt utforske og bruke forskjellige materialer i utviklingen. Sammen  må elevene bruke forståelsen for hvorfor insekter bor på forskjellige plasser i sin egen idéutvikling, deretter blir de utfordret til å teste sine egne problemløsningsegenskaper  ved at de må gjøre en endring i modellen i lys av ny informasjon.

Før gjennomføring

Plastilina/Modelleire/trolldeig
Ispinner
Piperensere
Detaljer som øyne o.l.
Leireverktøy
Kongler

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

 • Presentasjon til opplegget: PowerPoint | Google presentasjon
 • Kropskort
 • Endringskort/miljøkort 

 

Gjennomføring

Opplegget består av 8 deler:

 

Elevene skal ut på insektsjakt i klasserommet eller skolegården. 

 

Lærer: Læreren har på forhånd gjemt bilder eller figurer av insekter omkring i klasserommet eller i skolegården (flere av hver type). Disse er gjemt på plasser der man gjerne finner insekter til vanlig. Eks. fluer eller veps i vinduskarmen, biller under hyller, bladlus i potteplantene, osv.
Læreren deler elevene inn i læringspar og ber barna samle så mange insekter som mulig på ti minutter og huske hvor de fant insektene.
Når elevene er ferdig med insektsjakten spør læreren hvor barna fant insektene, og hvorfor de tror insektene bor akkurat der de fant det. Dette fungerer som en overgang til boble 2.

Elever: Elevene skal ut og lete etter insekter og samle så mange som mulig på ti minutter. De skal prøve å huske hvor de fant insektene

Læreren introduserer barna til opplegget

 

Lærer: Læreren spør om barna kan gi noen eksempler på insekter de kjenner igjen. Når barna har fått lov til å utfolde seg litt så begynner introduksjonen av insekter.
Bruk gjerne eksempler med kjente insekter og ekstreme insekter (store, små, sterke, osv.).
Forklar også at forskjellige insekter ser ut som de gjør fordi de bor der de bor. De er tilpasset plassen der de bor.

Etter å ha introdusert barna for insekter så skal læreren introdusere dagens oppgave. At barna skal bygge et insekt etter en oppskrift. Deretter skal de få bygge om, bygge nytt, eller tegne om insektet så det kan overleve en ny plass

Elever: Barna skal lytte til læreren og gjenfortelle hva de skal gjøre denne dagen
Tips: Få elevene til å gjenfortelle hva de skal gjøre. På den måten så får du som lærer konkret tilbakemelding på hva elevene har fått med seg

Barna får deler av en oppskrift på et insekt og et identitetskort

 

Lærer: Læreren deler ut kort som viser hvilke deler barna må ha med for å kunne kalle det et insekt. I tillegg får barna noen pekepinner på hvordan insektet kan se ut.

I tillegg forteller læreren at barna må finne på hvor insektet bor, hva det spiser og hva navnet på arten er.

Elever: Elevene snakker seg imellom hvordan deres insekt skal se ut, hvilke egenskaper insektet skal ha, og hvilke materialer de trenger for å bygge insektet

Barna får tid til å modellere insektene sine etter oppskriften de fikk i boble 3


Lærer: Læreren tilrettelegger slik at alle barna får de materialene de trenger for å modellere insektene sine. Om noe mangler kan læreren hjelpe til med å finne kreative alternativer.
Når barna er i gang kan læreren observere barna i arbeid og stille spørsmål til barna

Elevene presenterer insektet sii

 

Lærer: Peker ut rekkefølgen på de som skal presentere

Elever: Elevene forteller klassen hva insektet heter, hvor det bor, hva det spiser, størrelse, og andre morsomme fakta om insektet de har bygget

Miljøet der insektet bor endrer seg. Hvordan må insektet tilpasse seg for å overleve? 

 

Lærer: Elevene får trekke kort med bilde av et habitat/miljø som er nytt for insektet deres (trekker de miljøet der insektet allerede bor i så får de trekke på nytt). Ta gjerne bilder av alle modellene for sammenligning før og etter. Barna kan gjerne få ta bilde med læringsbrettene så de kan vise de foresatte senere.

Elever: Elevene skal nå lage en ny modell, tegne eller gjøre endringer på den eksisterende modellen som de mener er nødvendig for at insektet skal ha det bra i det nye miljøet. Her er det ikke så nøye om det er realistiske endringer på insektet, men kreativiteten står i høysetet.

Barna skal snakke sammen om prosessen

 

Lærer: setter to og to grupper sammen

Elever: Elevene skal først se på de to modellene, før og etter. Deretter skal de prøve å se hva som er endret fra førsteutkast. Elevene skal få lov til å stille hverandre spørsmål om modellene. Hvorfor ser deres annerledes ut nå? Hvordan har dere bygget modellen? Ser elevene noe lurt den andre gruppen

Elevene presenterer endelig utkast 

 

Lærer: peker ut rekkefølgen på presentasjonene

Elever: Elevene presenterer det nye insektet med navn, hvor det bor, hva det spiser, størrelse, og andre artige fakta.
Tips: Dersom det er tid etter gjennomføring så kan elevene ta med seg insektene sine og ta bilder av de i skolegården eller i naturen. Gjerne der de ser for seg at insektet lever.