Skaperskolens pedagogiske verktøykasse

Vi gir deg pedagogiske verktøy du kan ta i bruk i klasserommet, plasserer skaperverksted i skolen inn i læreplanen og setter fokus på læring gjennom skapende aktiviteter.

Skaperskolen i LK20 (kommer)

  •