Et kreativt klima

En forutsetning for at kreativiteten hos elevene skal blomstre er at det kreative klimaet i klasserommet er på plass. Før man setter i gang med store omfattende skaperverkstedsopplegg, er det en fordel om lærer har jobbet med å gjøre klassen klar til nettopp dette.  (Link til hvordan gjøre klassen klar)

Her er ei liste med tips for å lage et godt kreativt klima i klassen:

  • Det er lov å gjøre feil, det er slik vi lærer og vokser. Vis elevene at du feirer det uperfekte. Kommuniser tydelig at det er bedre er å ta en risiko, gjøre feil og lære fra de, enn å gjøre rett på første forsøk. Skaperskolen bruker uttrykket Fantastiske Feil!
  • Å ha troen på egen mestring er avgjørende. Forvent kvalitet og at elevene mestrer, på sikt vil de gjøre det samme. Mestringstro er viktig for å kunne utfolde seg kreativt.
  • Påse at det er stor takhøyde for det å være god og det å ikke kunne. Det er fint hvis lærer er ærlig på at «dette har jeg aldri gjort, men vi klarer det nok sammen». Da går lærer foran som et godt eksempel.
  • Husk at øvelse gjør mester! Det gjelder for både deg og elevene. Ikke forvent suksess på første forsøk, men legg opp til at elevene kan få øve, og prøve mange ganger.
  • Det er lov å teite seg! Her bør læreren gå frem som et godt eksempel. Med dette menes det at i et godt kreativt klima, er det lov å by på seg selv. La elevene le med deg, og vis at du ikke er redd for å ta en sjanse. Forhåpentligvis vil elevene følge etter, og tørre å by på seg selv og teite seg de og.
  • Vær raus, engasjert og le masse!
  • Vær tydelig på at sammen er vi gode, vi utgjør en gruppe hvor alle hører til. Løft frem at vi alle er forskjellige, har ulike kvaliteter og kan ulike ting, og at dette er en styrke for klassen. Det gjør at vi i sum klarer mer, lærer mer og kommer lengre enn vi ville gjort alene.
  • Legg til rette for deling av idéer og at elevene alltid må utvikle ideer sammen i grupper. Det vil tydeliggjøre at vi får bedre ideer sammen og at idéer avler nye idéer. Det vil også løfte kreativitet som en verdsatt egenskap.
  • Klasserommet er en arena for kreativt arbeid og kvaliteten på rommets uttrykk spiller en rolle. Det er viktig å variere rommet gjennom fleksibel møblering som passer til aktiviteten, og fylle det med spennende artefakter som trigger kreativiteten til elevene og gjør at elevene opplever spenning og avveksling.

Å skape et kreativt klima tar tid. Man kan snakke om ulike ting fra listen over, eller man kan vise det ved å gå frem som et eksempel. Lærer har mye påvirkningskraft ved å løfte fram og setet fokus på det som er viktig i klasserommet.

En konkret måte å komme i gang på er å starte timene med en starter, spe på med små øvelser og aktiviteter med kreativ muskeltrim og fokusere på hvordan å få til et godt samarbeid (link til tekst om samarbeid). Starterne på skaperskolen øver opp ulike ferdigheter hos elevene og vil bidra til å skape et godt klima i klasserommet. Jo flere prosjekter der kreativt klima er viktig man jobber med, jo bedre blir klimaet.

(Hva en starter er og hvorfor dette er en god metode kan du lese mer om her: link til starterne)