Gjøre klassen klar – hvorfor og hvordan

Undervisnings i et skaperverksted stiller nye krav til både lærer og elev. Lærerrollen er uvant, og elevene kan bli urolige og usikre på hva som forventes av de. De første gangene man gjennomfører en skaperverkstedsaktivitet, kan elevene reagere med å bli utrygge, både på lærer og medelever. 

Å gå fra dette: 

Alle elevene følger samme oppskrift og alle lager like fuglekasser til samme fugl.

Til dette: 

Alle elevene følger samme oppskrift og alle lager like fuglekasser til samme fugl.

Undervisning i skaperverksted gir

  • Nytt fokus​
  • Nye arbeidsmåter ​
  • Nye krav ​
  • Nye forventninger ​
  • Nye ferdigheter ​

Løsningen er å ta klassen inn i skaperverkstedet litt og litt.

Tips til hvordan du kommer i gang:

  • Start alle timene med en starter som trener ferdigheter som samarbeid, åpne oppgaver uten fasit, kommunikasjon, bygge hverandre opp o.l.
  • Gjennomfør enkle lavterkskel aktiviteter fra “kom-i-gang” eller oppfinnerverksted.
  • Snakk med elevene underveis og etter en aktivitet om hvordan de opplevde det å jobbe i en kreativ prosess uten fasitsvar.