Hva er kreativitet?

Kreativitet er definert som den viktigste kompetansen for fremtidens arbeidsmarked og den kreative hjernen er den viktigste naturressursen vi har. Uten denne hadde vi hverken hatt oljeindustrien vi har i dag eller visst hvordan vi skulle utnytte vannkraften i Norge.

Skolen kan legge til rette for at elevene får trent den kreative muskelen innenfor alle fag og at øve elevene i å stå i en kreativ prosess. Dette vil være svært nyttig både for eleven selv, men også for utviklingen av samfunnet vårt.

Mange tror kanskje at kreativitet er noe man er født med, men kreativitet er en evne og en egenskap man kan trene opp. Jo mer man øver på å være kreativ, desto mer kreativ blir man. Man kan tenke på kreativitet som en muskel som kan trenes opp og bli større, sterkere og mer utholdende jo mer den trenes.

Lærer kan veilede elevene til å bli mer kreative, ved å jobbe i kreative prosesser og anvende kreative metoder og teknikker. I tillegg kan lærer med fordel starte opp timene med en kreativ øvelse, eller legge det inn som en pauseaktivitet i lange økter. Slik vil elevenes kreative muskel trenes jevnt, og vokse for hver skoledag.  

Eksempler på morsomme øvelser som trener den kreative muskelen og andre nyttige ferdigheter kan du finne her: (startere) og her (muskeltrim)