Hvilke egenskaper må man øve på?

Ved å jobbe med skaperverkstedsaktiviteter øver man på viktige egenskaper man trenger for å være kreativ.

Ifølge NOU 2015:8 «Fremtidens skole» vil det å være kreativ si å være nysgjerrig, utholdende, fantasifull, å ha evne til samarbeid og arbeide disiplinert.

Disse beskrives på følgende måte:

  • Nysgjerrig:å ha evne til undring og å stille spørsmål, evne til å utforske og undersøke og å stille spørsmål ved etablerte sannheter.
  • Utholdende:å ikke gi opp i møte med utfordringer, å tørre å være annerledes og å tolerere usikkerhet.
  • Fantasifull:å utvikle fantasifulle løsninger og muligheter, å leke med ulike muligheter, å gjøre koblinger og å bruke intuisjon.
  • Samarbeidende:å dele et produkt, gi og motta tilbakemeldinger og samarbeide på en hensiktsmessig måte.
  • Å arbeide disiplinert:å utvikle teknikker, å kunne reflektere kritisk og å skape og forbedre

Gjennom å jobbe med skaperskoleprosjekter må elevene anvende disse ferdighetene.