Hvordan komme i gang?

Utgangspunktet for alle Skaperskolens undervisningsopplegg er at elevene skal skape noe som gjør at de lærer et faglig tema. «Hva kan elevene lage for å lære dette?» betyr at kunnskapen de skal lære erfares gjennom en skapende prosess.

Vi kan også stille spørsmålet  «hva kan elevene gjøre for å lære?», men dette spørsmålet er mindre spesifikt  enn spørsmålet over. Å  «gjøre» kan være at elevene følger en oppskrift eller gjennomfører et labforsøk. Hvis elevene skal lage for å lære, må kravspesifikasjonene til produktet og skaperprosessen fra idè til produkt, legge til rette for at elevene anvender kunnskap for å komme i mål. Forhåndskunnskap og nødvendige ferdigheter må læres før de trenger det i aktiviteten, og erfaringer kan faglærer trekke ut av aktiviteten og bruke til å forsterke læringen i sitt fag.

Planlegging av et skaperverkstedsopplegg startet med å fokusere på hva elevene skal lære, og så planlegge hvilke grep man kan gjøre slik at de lærer det gjennom en skapende prosess og presentasjon av produktet.

Jenta på tegninga holder på med opplegget "Rom for hvem". Her må hun kombinere kunnskap og ferdigheter fra kunst og håndverk, med det hun har lært i naturfag om elektriske kretser. Oppdraget hun jobber med er å lage et rom tilpasset en karakter, rommet skal ha et skjult elektrisk anlegg og fungerende lamper som passer til designet av rommet.