Skaperskolen-tips til godt samarbeid

Det at to elever sitter ved siden av hverandre betyr ikke nødvendigvis at de samarbeider. Godt samarbeid må læres. Lærer kan gjennom ulike grep og små øvelser trene elevenes samarbeidsferdigheter. Det er mange ulike måter å oppnå dette på. Vi har samlet våre beste tips her.

 • Varier grupper ofte.
 • Generer gruppene helt tilfeldig. La elevene se at gruppene virkelig lages helt tilfeldig.
 • Gjør lytteøvelser, slik at elevene forstår hva du mener med å lytte til hverandre.
  Eksempel på øvelser:
  • En elev forklarer hva som er på et bilde, imens en eller flere elever skal gjenskape og tegne bildet ut fra forklaringen.
  • To og to elever intervjuer hverandre. Den som intervjuer skal samtidig tegne et portrett av medeleven, deretter byttes rollene. Aktiviteten avsluttes ved at elevene presenterer hverandre gjennom bildet de tegnet og det de husker fra intervjuet.
 • Gjør øvelser som trener på å kommunisere.
  • Lærer har bygd en legoklossfigur, som står gjemt bak en skjerm på en pult. Elevene jobber i grupper på tre–fire elever per gruppe. En elev fra hver gruppe får komme å se på legofiguren, for deretter å gå tilbake til gruppen sin og forklare de andre hvordan de skal bygge figuren. Det er ikke lov å peke, kun muntlige forklaringer. Etter en stund kan en ny elev få komme opp å se på figuren, og da kan ikke denne eleven bygge lengre, men må forklare til de andre som kan bygge videre. Den eleven som sist var oppe for å se på figuren kan ikke bygge.
  • Lek mimelek, der elevene skal mime ulike tanker og følelser gjennom kroppsspråk og uttrykk.
 • Snakk med elevene om et godt gruppesamarbeid. Be de reflektere over hvordan man kan se at en gruppe jobber godt sammen, hvordan sitter de, hvordan høres de ut? Hvordan det føles å være på en god gruppe?
  • Elevene kan spille rollespill for hverandre der de viser gruppens tolkning av spørsmålene over.
 • Få elevene med på hvorfor det er viktig at de lærer å samarbeide godt.