Skaperskolens refleksjonsspill

Skaperskolen har laget et spill der elever må svare på reflekterende spørsmål knyttet til person og prosess. Dette er en leken måte å få elevene til å reflektere.

En av de tingene som kan dokumenteres og trenes på etter hvert skaperverkstedsopplegg er elevenes evne til å reflektere over egen rolle og deltakelse i prosjektet. Det er viktig at denne delen ikke oppleves som lite givende, kjedelig eller et ork som overskygger gleden elevene ofte sitter igjen med etter et skaperverkstedsopplegg.

Etter hver gang elevene spiller kan de f.eks skrive ned det svaret de var mest fornøyd med etter hver gang.

Regler for spillet

Spilleren som starter først starter med å trekke et kort, leser spørsmålet høyt for de andre og svarer på det selv. Medspillerne avgjør om svaret er godt nok. Godkjennes svaret går spilleren frem det antall stjerner som vises sammen med spørsmålet.

Ved fysiske kort må elevene også trekke et «antall stjerner»-kort som viser hvor mange felter de skal flytte. Når spilleren har svart og flyttet, er det neste spiller sin tur.

Er noen av spillerne usikker på en regel eller en situasjon, må gruppa bli enige om hva som er reglen.

Du trenger