Robotball

Programmer et lag av roboter og utrust dem med de beste verktøyene. Vil laget ditt ta hjem det ettertraktede Robotball-troféet?

Lær programmering og problemløsing i en engasjerende skaperprosess.

 • bruke programmering til å løse praktiske utfordringer
 • vurdere, designe og bygge hensiktsmessige konstruksjoner basert på brukerbehov
 • drøfte taktikk for en lagkonkurranse og følge denne taktikken for å føre sitt lag til seier

Kunst og håndverk

Etter 10. trinn:

 • utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer.
 • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter

Naturfag

Etter 10. trinn: 

 • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottake

Matematikk 

Etter 10. trinn 

 • utforske hvordan algoritmer kan skapast, testes og forbetrast ved hjelp av programmering.

Introduksjon til opplegget

Dette opplegget er for de som allerede har programmert litt i Micro:bit, og som ønsker å jobbe med kompetansemålet i naturfag som går på systemer bestående av sendere og mottakere. 

Elevene lærer om hvordan sender/mottaker systemer fungerer,, gjennom å programmere en fjernkontroll til BitBot. De må jobbe kreativt med å bygge og programmere verktøy til robotene. Robotene skal de bruke i spillet robotball, og elevene skal i fellesskap komme frem til reglene for spillet og konkurrere mot hverandre i en lagturnering.

Oppdraget er å bygge en robot rundt bit:bot og kunne styre den ved bruk av micro:bit. Elevene jobber i par, men konkurrerer til slutt på lag med flere. De ulike robotene i laget kan altså ha ulike styrker og funksjoner. 

Bygging av utstyr og verktøy til bitbotene kan gjøres i kunst og håndtverkt med fokus på funksjon og form til de ulike vertkøyene. Programmeringen av mottaker og sender kan læres og utforskes i naturfag/mateamtikk. 

Før gjennomføring

Utstyr per elevpar: 

1 PC (m. USB) eller iPad til programmering
1x Bit:bot (eller tilsvarende)
2x Micro:bit
1x batteripakke til Micro:bit

I tillegg trengs det: 

 • oppmerket bane, gjerne med vegger
 • servoer m standard tilkobling
 • tykk kartong eller tynn hardplast
 • ispinner
 • blomsterpinner eller lignende
 • kutteverktøy (saks / tapetkniv / tang / liten sag)

Det er laget en presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant. 

 

Gjennomføring

Opplegget består av åtte deler:

Hensikt: Elevene øver på å ta beslutninger i fellesskap der det ikke er én åpenbart riktig løsning.

Lærer: Forbereder aktiviteten ved å lage sett med 4 bilder. Forklarer aktiviteten, deler elevene inn i grupper. 

Elever: Diskuterer i gruppen hvilket bilde som ikke passer inn og hvorfor. 

Hensikt: Elevene får vite hva aktiviteten går ut på og hvilke trinn den består av.

Oppdrag: Oppdraget er å bygge en robot til bit:bot og kunne styre bit:boten ved bruk av micro:bit. Elevene jobber i par, men konkurrerer til slutt på lag med flere. De ulike robotene i laget kan altså ha ulike styrker og funksjoner.

Lærer: Presenterer aktiviteten. Del elevene i par som skal jobbe med å programmere micro:bit til fjernkontroll. 

Vis FILM av robotball. 

Tips:

 • Hvis noen elever har programmert mer enn andre kan det være lurt å spre dem slik at de kommer i par med noen som har mindre erfaring.

Hensikt I denne delen skal elevene programmere micro:bit til å kunne fjernstyre bit:boten. De må bruke to micro:bits en som sender og en som mottaker. Mottakeren skal kobles til bit:boten og senderen fungerer som fjernkontoll.  

Lærer: Gjennomgår måter å bruke radio-funksjonen til micro:bit. Assisterer elevene.

Elever: Koder program for fjernkontroll. Elevene får liste over hvilke kommandoer roboten deres forstår.

Tips:

 •  Før denne økten er det lurt å gjøre  noen enkle øvelser der man programmerer med radiofunksjonen til micro:bit. Hos Micro:bit finner du for eksempel aktiviteten Micro Chat.
 • Presentasjonen til denne økten finner du HER 

Hensikt: Klassen oppsummerer og deler hva de gjorde i del 1 

Lærer: Lar gruppene dele sine resultater. 

Elever: Presentere hvordan de valgte å løse fjernkontroll-oppgaven. Notere tips fra andre hvis de ikke fikk den til. 

Hensikt: Lage regler for robotball. Hvordan skal ballen se ut? Hvor mange baller skal det være? Hvor lang skal en kamp vare? Klassen kan selv velge akkurat hva reglene for RobotBall skal være. 

Lærer: Leder avstemningen over regler. Når reglene er bestemt deler læreren elevene inn i lag.  Ett lag består av to elevpar (altså 4-5 elever per lag). Hvert elevpar har en bit:bot som de har programmert en fjernkontoll til. Hvert lag har derfor to bit:boter til konkuransen. 

Elever: Stemmer på de reglene de vil ha med. 

Tips:

 • Presentasjon til denne økten finner du HER

Hensikt: Elevene får i oppgave å lage verktøy til robotene deres som gir fordeler i robotball-turneringen. 

Lærer: Viser presentasjon. Går gjennom hvordan ulike verktøy kan bygges og monteres på robotene. 

Elever: Fordeler arbeidet mellom seg i gruppa.

Tips:

 • Det er viktig at det blir klart for elevene at lagets roboter godt kan ha ulike verktøy.
 • Her kan presentasjonen printes ut slik at elevene har oversikt over de ulike verktøyene når de skal velge og designe sitt verktøy.
 • Presentasjon til denne økten finner du HER
 • Her finner du en enkel mal som elevene kan bruke som utgangspunkt for å designe verktøy til sin robot: MAL

Hensikt: Elevene jobber med å bygge og programmere verktøyene sine.  

Lærer: Assisterer elevene. Minner om tidsfrister.

Elever: Designer, bygger, programmerer og tester verktøyene.

Tips:

 • Verktøyene kan være med eller uten programmering. De enkleste byggges og monteres på bit:boten. Mer avanserte verktøy kan inneholde servoer som kan programmeres.
 • Vis FILM om robotball på nytt sik at elevene blir minnet på hvordan spillet foregår. 

Hensikt: Gjennomføre robotball-turneringen.

Lærer: Lager kampoppsett, er dommer og tidtaker. Avslutt med premieutdeling.  

Tips:

 • Her er det mange muligheter for kampoppsett. Hvis det er god tid kan alle lagene møte alle, hvis ikke kan man ha to og to lag mot hverandre og bare vinneren år videre til neste runde.