Skaperkultur møter skolekultur – dette skal vi gjøre

Digital teknologi er en viktig del av teknologi og en kjernekompetanse i digital teknologi er programmering. Teknologi, inkludert programmering er en arena der man må bruke både hender, hode og skapende evne og danner grunnlaget for den skaperkulturen som er etablert i de senere år.

Naturfagsenteret, i samarbeid med vitensentrene, har etablert prosjektet Skaperskolen for å ta skaperkulturen ut i skolen og nå flere barn og unge. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og målet er å inspirere til skapende aktiviteter og gi støtte til lærere.

Dette er det vi skal gjøre i prosjektet:

skaperskolen.no for lærere

På skaperskolen.no vil lærere finne en samling undervisningopplegg blant annet videreutviklet fra eksisterende opplegg på vitensentrene. Nettstedet vil også ha en samling av kom i gang-aktiviteter med oppskrifter og instruksjonsvideoer.


Egen kanal for barn og unge

Kommer …
Foto: Gorm K. Gaare

Årlige skaperfestivaler på alle vitensentrene

I 2019 og 2020 skal vi arrangere to skaperfestivaler for barn og unge på hver av de ti involverte vitensenterne.


Lærerkurs og lærerkonferanser

Vi har som mål å få 400 lærere (40 per vitensenter) til å delta på våre skaperskolekurs. De ulike vitensentrene vil invitere skoler til å delta i nettverk, og de som deltar vil få tilbud om:

  • kurs i skaperlærermetodikk
  • kurs i programmering som gir grunnlag for å søke utstyrsmidler gjennom den teknologiske skolesekken
  • gjennomgang av læringsressurser til bruk i klasserommet
  • nettverkssamlinger og lærerkonferanser

Skoler som deltar i nettverket forplikter seg til at skolens deltagende lærere:

  • deltar på lærerkurs (1 dag per semester)
  • gjennomfører og tester læringsressurser i klasserommet med egne elever
  • deltar på en halvdags refleksjons- og evalueringssamling etter utprøving

Lærerkursene vil til sammen ha minst 40 timers varighet for å oppfylle kriteriet i tilskuddsordningen i den teknologiske skolesekken.

I tillegg vil vi i 2019 og 2020 arrangere åpne lærerkonferanser på hver av de ti involverte vitensenterne.


Felles pedagogisk plattform

Vi vil utarbeide en didaktisk plattform som er en forutsetning for et vellykket møte mellom skaperkultur og skolekultur. Det er opprettet en egen tenketank som skal bidra i dette arbeidet.