Skaperlærerens roller

Skaperlærerens roller

 • Stiller de gode spørsmålene
 • Sikrer tenking omkring egen tenking om gjøringen. (jf.modell)
 • Stiller spørsmål for å fremme idegenerering (Jf. spørreteknikk)
 • Stiller spørsmål til virkemidler, som igjen fører til tenking  omkring prosess og produkt
 • Har ansvar for J-feil
 • Strukturerer kreativ prosess og innramming
 • Hjelper den kloke lederen med å stille spørsmål som fører til tenking om tenking om gjøring
 • Har hovedansvar for klassens læringskart
 • Finner ut om elevenes strategier for problemløsning
 • Ser alle fantastiske feil elevene gjør og gir high five

Har ansvar for

 • logistikk
 • tilrettelegging
 • utstyr, materialer, verktøy
 • disponering av tid
 • opplæring i teknikk (ferdigheter)
 • å forhindre L-feil
 • Sikrer relevans og gjør oppdrag aktuelle for eleven
 • Trigger elevene
 • Kartlegger hva de kan fra før (forkunnskaper/ferdigheter)
 • Finner ut hva må verkstedsjefen lære dem

Laget av

Elisabeth Rebekka Killie Kanebog