Skyggeby, 1.–4. trinn (gammel versjon)

Opplev magien med lys og skygger når klassen lager en by i fellesskap. Bygg skal tegnes og utformes, og elevene får leke med materialenes ulike egenskaper når de vekker byen til live med lys.

 • Beskrive hvilke materialer som slipper gjennom lys og hvilke som ikke gjør det.
 • Lage et bygg basert på kravspesifikasjon.
 • Forklare hva som skal til for at noe lager en skygge.

Energi og Materie
Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover og modeller for, og begreper om, energi, stoffer og partikler for å forklare vår fysiske verden. Ved å bruke kunnskap om energi og materie skal elevene forstå naturfenomener og se sammenhenger i naturfaget.

Naturfag

Etter 2. trinn: 

 • Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.  

Etter 4. trinn:

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og
  utforske disse for å finne svar.
 • Designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon. 

Kunst og håndverk

Etter 2. trinn: 

 • Undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer.
 • Vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling.

Etter 4. trinn: 

 • Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.
 • Formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling.

Introduksjon til opplegget

I dette undervisningsopplegget får elevene utforske lys og skygge når klassen skal lage en by med skygger i fellesskap. De får leke seg kreativt og skapende med ulike materialer, og undersøke hvordan dette gir liv til klassens «skyggeby». 

Undervisningsoppleggene på Skaperskolen er bygget på vår didaktiske plattform med bl.a. verktøy for kreativ metode og skaperlærerens roller.

Før gjennomføring

 • papp
 • cellofan
 • overheadark
 • blomsterpinner
 • ispinner
 • tape
 • lim
 • bakepapir
 • sakser
 • lommelykter  

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden. 

Disse kortene kan benyttes ved behov: 
 

Det er lagt ved forslag til ulike måter å sammenføye papp på, som kan benyttes for å veilede elevene i å lage stødige bygg og kulisser: 

 • Sammenføyningsteknikker i papp: pdf

Gjennomføring

Opplegget består av åtte deler:

Hensikt: Aktivitet som skal vekke interesse og engasjement hos elevene.
Lærer: deler elevene inn i elevpar, deler ut lommelykter og ber elevene lage håndskygger.
Elevene: bruker lommelykt og lager håndskygger for hverandre. Hvor mange klarer de å lage?

Hensikt: Elevene gjør observasjoner og får kjennskap til hvilke materialer som slipper gjennom lys og hvilke som ikke gjør det. 
Lærer: finner frem utstyr, materialer og materialkort til elevene.
Elever: trekker et materialkort og velger en figur de har lyst til å lage. Figuren skal bestå mest mulig av det materialet de trekker, og skal ikke ikke være større enn plata ( 20 x 20 cm). Elevene fester figuren til en pinne og observerer hvordan figuren synes med lommelykt mot en vegg.

Tips til lærer:

 • La elevene få navngi figurene sine!

Lærer: presenterer oppdraget for klassen.
Elevene: lytter og stiller spørsmål om noe er uklart. 

Oppdrag: Lag et bygg som skal inngå som en del av klassens «Skyggeby».

Kravspesifikasjon:
1. Bygget skal lages i 2D og/eller 3D.
2. Bygget skal være stødig og kunne stå av seg selv.
3. Bygget skal være like stort som håndflaten til eleven. 

Hensikt: Byggkortene bidrar til variasjon, slik at ikke alle bygger det samme. Elevene kan se og lære av hverandres løsninger.
Lærer: gjør klar byggkort og setter elevene igang med å tegne.
Elever: Hvert elevpar trekker to byggkort, og velger hva de vil bygge. De skal tegne en skisse av bygget sitt. 

Tips til lærer:

 • For å inspirere elevene, la de se materialene og utstyret som kan benyttes.

Hensikt: Elevene får være kreative når de får utforme sine egne bygg. Underveis får de trening i å bruke verktøy, de lærer om egenskaper til ulike materialer, og må være problemløsere når bygget skal tilpasses en bestemt størrelse og stå stødig. 
Lærer: sier i fra hvor lang tid elevene har til byggingen og hvilke materialer de kan benytte. Lærer gjør det tydelig at størrelsen på bygget skal tilpasses til håndflaten, og oppfordrer elevene til å bruke flere materialer. 
Elevene: lager bygget sitt med materialer de selv velger og løser utfordringer i størst grad på egenhånd. 

Tips til lærer:

 • Be elevene spørre 3 andre elever om hjelp, før de spør lærer. 
 • Hvis elevene føler seg ferdig før tiden har gått ut, kan de trekke et endringskort og videreutvikle bygget.
 • Bruk av verktøy, som f.eks. tapetkniv, kan være utfordrende for enkelte elever. Det anbefales derfor at dette gjøres under lærerens oppsyn, f.eks. i form av en stasjon.

Lærer: Setter to og to grupper sammen, og ber gruppene snakke om hvordan de tror skyggebildet vil se ut. Hvilke deler av bygget vil synes i skyggebildet? Hvilke deler vil ikke synes i skyggebildet?
Elevene: Snakker sammen om hvordan de tror skyggen til byggene vil se ut.

Tips til lærer:

 • Utfordre gjerne elevparene til å tegne hvordan de tror skyggen til bygget vil se ut.

Lærer: Tilpasser belysningen og gjør klart rommet for utstilling. Det er en fordel å være i et mørk rom, eller rom med lite belysning. 

Elevene: setter opp bygget sitt og bruker lommelykt på byggene for å se skyggene som dannes mot en vegg. Elevene kan også la figuren de lagde i starten av opplegget gå gjennom byen og kaste skygge.

Forslag til oppsummering: Læreren samler elevene i en gruppe på gulvet foran skyggebyen, lyser på byen og stiller spørsmål til elevene. 

Forslag til spørsmål:
Hva er det som gjør at vi kan se skyggen til bygget?
Hva må til for at vi skal få en skarp skygge?
Hvor må vi sette huset for at det skal synes godt?
Kan vi se vinduet? Hvorfor eller hvorfor ikke?
Hva skjer om vi snur på bygget?
Hvordan får vi pipa til å synes?
Synes farge og dekor?
Hva skjer om vi flytter et bygg nærmere lyset?
Hva skjer om vi flytter bygget nærmere veggen/lerretet?

Lærer: setter elevene sammen i de samme parene som før utstillingen og setter de i gang med samtaler. 
Elevene: snakker om hvordan observasjonene deres stemte med det de tenkte i forkant av utstillingen. 

Videre arbeid

Elevene kan legge til stemning i byen ved å bruke ulike materialer. La de trekke stemningskort og prøve ut forslagene sine i byen. 

Forslag til spørsmål som kan stilles elevene:
Hvilke materialer gir en farget skygge?  
Slipper materialene gjennom lys i ulik grad? 
Synes alle fargene? 
Hva skjer dersom vi legger to gjennomskinnelige materialer med ulik farge over hverandre?

La elevene skrive en historie, og bruke skyggebyen som kulisse når de skal fortelle historien