Skyggeby, 1.–4. trinn

Opplev magien med lys og skygger når klassen lager en by i fellesskap. Bygg skal tegnes og utformes, og elevene får leke med materialenes ulike egenskaper når de vekker byen til live med lys.

 • Bli kjent med hvordan lys går gjennom eller blir reflektert av ulike materialer og hvordan gjenstander kaster skygge. 
 • Observere og fortelle hvordan en skygge endrer størrelse basert på avstanden mellom en gjenstand og lyskilden.
 • Få kjennskap til egenskapene til ulike materialer. 

Naturfag

Etter 2.trinn: 

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.
 • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper.

Etter 4.trinn: 

 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen.
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon.
 

Kunst og håndverk

Etter 2.trinn:

 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer.
 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling. 
 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid.

Etter 4.trinn: 

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, 
  utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.

Opplegget gir grunnlag for videre arbeid i fag.

Naturfag:

Erfaringene fra undervisningsopplegget kan brukes til å snakke om egenskapene til lys. Videre er det et godt utgangspunkt for å snakke om hvordan lys benyttes i teknologi vi omgir oss med (feks. kommunikasjon, fotografering, medisinsk behandling).    

Introduksjon til opplegget

I dette undervisningsopplegget får elevene utforske lys og skygge når klassen skal lage en by med skygger i fellesskap. De får leke seg kreativt og skapende med ulike materialer, og undersøke hvordan dette gir liv til klassens «skyggeby».

Før gjennomføring

Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs. I forkant av oppdraget, legg frem materialene elevene skal bruke på ett bord. I del 4 får de kun benytte papp og verktøy til liming og klipping. I del 7 og del 8 får elevene også benytte materialer med farger. Elevene skal jobbe i par. Dersom oddetall, lag en gruppe på tre stk. 

Utstyrsliste: Word | pdf

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden. 

Det er lagt ved forslag til ulike måter å sammenføye papp på, som kan benyttes for å veilede elevene i å lage stødige bygg og kulisser: 

 • Sammenføyningsteknikker i papp: pdf

Gjennomføring

Opplegget består av ni deler:

Lærer
Finner frem utstyr [se utstyrsliste], gjør klar materialkort, og deler inn elevene i elevpar. 

Elever
Elevparene lager en todimensjonal figur.
De trekker et materialkort. Det materialet de trekker, er det materialet de skal bruke mest av i figuren sin. Figuren festes på en blomsterpinne, som teipes fast til en treplanke med maskeringsteip. Treplaten stilles ut foran en vegg i et mørkt rom, og lyses på med lommelykt/mobiltelefon.

Tips til lærer: 

Før elevene lyser på figurene med lommelykt, spør hvordan de tror skyggen vil se ut. Etter uprøving, forsøk å få elevene til å sette ord på egenskapene til materialet de har brukt (tykt, tynt,gjennomskinnelig osv.), og be dem forklare hvordan det påvirker skyggen.

Lærer: Presenterer oppdraget for klassen.
Elever: Hører på og stiller spørsmål om noe er uklart.

Oppdrag: Hvert elevpar skal lage et bygg som skal inngå som en del av klassens «Skyggeby».

Kravspesifikasjon:
1. Bygget skal lages i 2D og/eller 3D.
2. Bygget skal være stødig. 

Lærer
Gjør klar byggkort og setter elevene igang med å tegne.

Elever
Hvert elevpar trekker to byggkort, og velger hva de vil bygge. Elevene skal skissere hver sin versjon av bygget, og deretter lande på en endelig skisse sammen. Denne skissen blir utgangspunktet for byggingen. 

 

 

 

 

Tips:
Kortene som brukes i undervisningsopplegget er ment som en hjelp for å sette igang idemyldringen til elevene. Noen elever har behov for hjelp til dette, andre elever er ikke like avhengige av hjelp. Bruk kortene slik at de er tilpasset dine elever.

 

For å inspirere elevene, la de se materialene og utstyret som kan benyttes. Lærer
Finner frem utstyr, setter elevene i gang med byggingen, 
og veileder ved behov.

Elever
Elevene lager bygget sitt basert på tegningen de har skissert ( uten tilbehør som feks. vindu og balkong). 

Tips: 

Utstyr som får benyttes er papp, hyssing, lim, binders, teip, tusj og fargeblyanter. Elevene får ikke skjære hull i bygget sitt, men får bruke ustyr som holder bygget sammen.

 

 

Lærer
Finner frem utstyr, gjør klar endringskort, og veileder elevene om de står fast.

Elever
Elevene trekker to endringskort, og gjør endringene på bygget sitt. Det kan feks være «legg til en balkong» og «legg til et vindu». 

Tips:

Bruk av verktøy, som f.eks. tapetkniv, kan være utfordrende for enkelte elever. Det anbefales derfor at dette gjøres under lærerens oppsyn, f.eks. i form av en stasjon.

 

Lærer: Organiserer utstillingen, og sørger for at hver gruppe plasserer bygget sitt i tur og orden, og stiller passende spørsmål til gruppene.

Spørsmål som kan stilles
Hva er det som gjør at vi kan se skyggen til bygget?
Hva må til for at vi skal få en skarp skygge? 
Hvor må vi sette huset for at det skal synes godt?
Kan vi se vinduet? Hvorfor eller hvorfor ikke?
Hva skjer om vi snur på bygget?
Hvordan får vi pipa til å synes?
Synes farge og dekor?
Hva skjer om vi flytter et bygg nærmere lyset? 
Hva skjer om vi flytter bygget nærmere veggen/lerretet? 

Elever: Stiller ut byggene sine og forteller hva de observerer.  

Lærer:
Finner frem utstyr, gjør klar bevegelseskort og deler ut disse ved behov. Lærer gir elevene i oppgave å lage noe som beveger seg i kulissene til skyggebyen, som feks. en fugl eller bil.

Elever:
Lager noe som beveger seg, og legger dette til i kulissene, enten ved å feste det til bygget sitt eller ved å lage sammenføyninger i papp. 

Tips: 

Bevegelseskortene er ment som en støtte for å sette igang idemyldringen til elevene. Noen elever har behov for hjelp til dette, andre elever er ikke like avhengige av hjelp. Bruk kortene slik at de er tilpasset dine elever.

 

Elevene kan feks. lage noe som beveger seg på hjul eller henger i en snor. For de eldre elevene kan man også introdusere mekanikk

 

Lærer:
Finner frem utstyr, gjør klar stemningskort  og stiller spørsmål til elevene.

Elever:
Trekker stemningskort, kommer med forslag til løsninger, og prøver ut forslagene sine i skyggebyen.

Eksempel : 
Elev 1: Trekker stemningskort med ordet soloppgang.
Lærer: Stiller spørsmål om hvilke materialer som kan benytte for å danne en regnbue i bakgrunnen av byen ? 
Elevene gjennomfører Tenk-Par-Del  for å finne svar.
Elev 1 kommer opp med forslaget om å legge oransje overheadpapir foran lyskilden, og kommer opp for å prøve det ut i den utstilte skyggebyen. 

Tips: 

Forslag til spørsmål som kan stilles elevene:
Hvilke materialer gir en farget skygge?  
Slipper materialene gjennom lys i ulik grad? 
Synes alle fargene? 
Hva skjer dersom vi legger to gjennomskinnelige materialer med ulik farge over hverandre? 

Lærer:
Organiserer og planlegger utstillingen.

Elever:
Elevparene viser frem hva de har laget, forteller om det, og gir positive tilbakemeldinger til hverandre. 

Tips: 

Norsk kan knyttes til opplegget:
1. La elevene lage et teaterstykke eller historiefortelling som passer til kulissene.  


Matematikk kan knyttes til opplegget:
1.Når byen er ferdig, spør elevene om de kan gjenkjenne noen geometriske figurer i Skyggebyen.
2. Sett en pris på materialene, og gi elevene utfordringen å finne ut hvor mye de har brukt på byggene sine.