Skyggebyen, 1.–4. trinn (gammel versjon)

Opplev magien med lys og skygger når klassen lager en by i fellesskap. Bygg skal tegnes og utformes, og elevene får leke med materialenes ulike egenskaper når de vekker byen til live med lys.

 • Identifisere hvilke materialer som slipper gjennom lys og hvilke som ikke gjør det. 
 • Beskrive egenskaper til materialer ved å se, ta og føle på de, og sortere etter grad av gjennomskinnelighet.    
 • Lage et bygg basert på en kravspesifikasjon. 
 • Forklare hvordan bygget danner en skygge. 
 • Undersøke fenomenet lys og skygge ved å undre seg, stille spørsmål og samtale med hverandre. 

Energi og Materie
Elevene skal forstå hvordan vi bruker sentrale teorier, lover og modeller for, og begreper om, energi, stoffer og partikler for å forklare vår fysiske verden. Ved å bruke kunnskap om energi og materie skal elevene forstå naturfenomener og se sammenhenger i naturfaget.

Naturfag

Etter 2. trinn: 

 • Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
 • Utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper. 
Etter 4. trinn:

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og
  utforske disse for å finne svar.
 • Designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon. 

Kunst og håndverk

Etter 2. trinn: 

 • Undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer.
 • Vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling.
Etter 4. trinn: 

 • Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.
 • Formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling.

Opplegget gir grunnlag for videre arbeid i fag.

Naturfag:

Erfaringene fra undervisningsopplegget kan brukes til å snakke om egenskapene til lys. 

Introduksjon til opplegget

I dette undervisningsopplegget får elevene utforske lys og skygge når klassen skal lage en by med skygger i fellesskap. De får leke seg kreativt og skapende med ulike materialer, og undersøke hvordan dette gir liv til klassens «skyggeby».

Undervisningsoppleggene på Skaperskolen er bygget på vår didaktiske plattform med bl.a. verktøy for kreativ metode og skaperlærerens roller.

Før gjennomføring

Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs. I forkant av oppdraget, legg frem materialene elevene skal bruke på ett bord. I del 4 får de kun benytte papp og verktøy til liming og klipping. I del 7 og del 8 får elevene også benytte materialer med farger. Elevene skal jobbe i par. Dersom oddetall, lag en gruppe på tre stk.

Utstyrsliste: Word | pdf

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden. 

Det er lagt ved forslag til ulike måter å sammenføye papp på, som kan benyttes for å veilede elevene i å lage stødige bygg og kulisser:

 • Sammenføyningsteknikker i papp: pdf

Gjennomføring

Opplegget består av ni deler:

Undervisningsoppleggene i Skaperskolen er laget med planleggingsverktøyet «Boblemodellen».

Lærer
Finner frem utstyr [se utstyrsliste], gjør klar materialkort, og deler inn elevene i elevpar.

Elever
Elevparene lager en todimensjonal figur.
De trekker et materialkort. Det materialet de trekker, er det materialet de skal bruke mest av i figuren sin. Figuren festes på en blomsterpinne, som teipes fast til en treplanke med maskeringsteip. Treplaten stilles ut foran en vegg i et mørkt rom, og lyses på med lommelykt/mobiltelefon.

Tips til lærer:

 • Før elevene lyser på figurene med lommelykt, spør hvordan de tror skyggen vil se ut. Etter uprøving, forsøk å få elevene til å sette ord på egenskapene til materialet de har brukt (tykt, tynt, gjennomskinnelig osv.). 

Lærer: Presenterer oppdraget for klassen.
Elever: Hører på og stiller spørsmål om noe er uklart.

Oppdrag: Hvert elevpar skal lage et bygg som skal inngå som en del av klassens «Skyggeby».

Kravspesifikasjon:
1. Bygget skal lages i 2D og/eller 3D.
2. Bygget skal være stødig.

Hensikt
Byggkortene bidrar til variasjon, slik at ikke alle bygger det samme, på den måten kan elevene se og lære av hverandres løsninger.

Lærer
Gjør klar byggkort og setter elevene igang med å tegne.

Elever
Hvert elevpar trekker to byggkort, og blir enige om hva de vil bygge.

 

 

 

 

Tips til lærer:

 • Kortene som brukes i undervisningsopplegget er ment som en hjelp for å sette igang idemyldringen til elevene. Noen elever har behov for hjelp til dette, andre elever er ikke like avhengige av hjelp. Bruk kortene slik at de er tilpasset dine elever.
 • For å inspirere elevene, la de se materialene og utstyret som kan benyttes.

Lærer
Finner frem utstyr, setter elevene i gang med byggingen,
og veileder ved behov.

Elever
Elevene lager bygget sitt (uten tilbehør som feks. vindu og balkong).

Tips til lærer:

 • Utstyr som får benyttes er papp, hyssing, lim, binders, teip, tusj og fargeblyanter. Elevene får ikke skjære hull i bygget sitt, men får bruke ustyr som holder bygget sammen

Lærer
Finner frem utstyr, gjør klar endringskort, og veileder elevene om de står fast.

Elever
Elevene trekker to endringskort, og gjør endringene på bygget sitt. Det kan feks være » legg til en balkong» og «legg til et vindu».

Tips til lærer:

 • Bruk av verktøy, som feks. tapetkniv, kan være utfordrende for enkelte elever. Det anbefales derfor at dette gjøres under lærerens oppsyn, f.eks. i form av en stasjon.

Refleksjon: 
Sett sammen to og to grupper og la de diskutere hvordan de tror skyggen til byggene vil se ut. Hva vil synes i skyggebildet? Hva vil ikke synes i skyggebildet? Be de skrive ned tankene sine. 

Hensikt
Elevene skal sette opp en utstilling med byggene, og gjøre observasjoner av skyggene de ser. 

Lærer: Organiserer utstillingen. Stiller spørsmål /utfordrer elevenes tenking. Oppsummerer noen av spørsmålene/refleksjonene elevene gjør seg.

Spørsmål elevene kan diskutere:
Hva er det som gjør at vi kan se skyggen til bygget?
Hva må til for at vi skal få en skarp skygge?
Hvor må vi sette huset for at det skal synes godt?
Kan vi se vinduet? Hvorfor eller hvorfor ikke?
Hva skjer om vi snur på bygget?
Hvordan får vi pipa til å synes?
Synes farge og dekor?
Hva skjer om vi flytter et bygg nærmere lyset?
Hva skjer om vi flytter bygget nærmere veggen/lerretet?

Elever: Stiller ut byggene sine og skriver ned observasjonene. 

Refleksjon
Hvordan stemte observasjonene elevene gjorde seg med de tankene de hadde i forkant? Fikk de noen aha-opplevelser? Be de dokumentere det. 

Lærer:
Finner frem utstyr, gjør klar bevegelseskort og deler ut disse ved behov. Lærer gir elevene i oppgave å lage noe som beveger seg i kulissene til skyggebyen, som feks. en fugl eller bil.

Elever:
Lager noe som beveger seg, og legger dette til i kulissene, enten ved å feste det til bygget sitt eller ved å lage sammenføyninger i papp. 

Tips til lærer: 

 • Bevegelseskortene er ment som en støtte for å sette igang idemyldringen til elevene. Noen elever har behov for hjelp til dette, andre elever er ikke like avhengige av hjelp. Bruk kortene slik at de er tilpasset dine elever.
 • Elevene kan feks. lage noe som beveger seg på hjul eller henger i en snor.

Hensikt
Basert på det elevene har lært hittil, skal de velge hvilke materialer de vil bruke for å få frem stemning i byen sin. De må tenke over hvilke ulike egenskaper de forskjellige materialene har og om de kan lage skygger med farge. 

Lærer:
Finner frem materialer med ulik grad av gjennomskinnelighet [Se utstyrsliste], og gjør klar stemningskort

Elever:
Elevene trekker stemningskort, kommer med forslag til løsning, og prøver ut forslagene sine i skyggebyen. Elevene dokumenterer observasjoner de gjør. 

Eksempel : 
Elev 1: Trekker stemningskort med ordet soloppgang.
Lærer: Stiller spørsmål om hvilke materialer som kan benytte for å danne en soloppgang i bakgrunnen av byen ? Elevene gjennomfører Tenk-Par-Del  for å finne svar.
Elev 1 kommer opp med forslaget om å legge oransje overheadpapir foran lyskilden, og kommer opp for å prøve det ut i den utstilte skyggebyen. 

Forslag til spørsmål som kan diskuteres:
Hvilke materialer gir en farget skygge?  
Slipper materialene gjennom lys i ulik grad? 
Synes alle fargene? 
Hva skjer dersom vi legger to gjennomskinnelige materialer med ulik farge over hverandre? 

Refleksjon
Fikk materialene elevene brukte frem den stemningen de ønsket? Syntes fargen i skyggebildet? Hvorfor/hvorfor ikke? Utfordre elevene til å sette ord på egenskaper ved materialene [tykt, tynt, gjennomsiktig, mykt, hardt osv]. 

Hensikt Elevene viser frem hva de har laget i form av en utstilling og forklarer hvordan byggene deres lager en skygge.   Lærer: Organiserer og planlegger utstillingen.  Elever: Elevene skal lage en utstilling av skyggebyen og fortelle hvilke materialer de har brukt og hvorfor de har valgt de materialene de har gjort. De skal forklare hvordan bygget deres lager en skygge.   Tips til læreren:
 • Byen kan brukes som utgangspunkt til å lage historier i norskfaget, som feks. en bildeserie, teater, eller et eventyr.