Skyggebyen, 1.–4. trinn

Skyggebyen lar elevene få oppleve magien med lys og skygger når klassen skal lage en by i fellesskap. Bygg skal tegnes og utformes i 3D, og elevene får leke med materialer i ulike farger for å vekke byen til live. 

 • undersøke egenskaper til ulike materialer når det gjelder refleksjon (lys som blir kastet tilbake) og transmisjon (lys som går gjennom noe). 
 • Arbeide tredimensjonalt med materialer, 
 • observere og fortelle hvordan skyggen endrer størrelse basert på avstanden til lyskilden.
 • Lage skisser til bygg. 

Naturfag

 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen. 
 • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon.  

Kunst og håndverk

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.
 • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur, 
 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling. 

Opplegget gir grunnlag for videre arbeid i fag.

Naturfag:
La elevene bruke erfaringene fra undervisningsopplegget til å snakke om egenskapene til lys. 

Kunst og håndverk
Fargelære.

Matematikk
Elevene kan måle avstanden mellom bygg og lyskilde, og forklare hva dette har å si for skyddebildet. 


Norsk:
Elevene kan lage teater eller skrive en historie/eventyr til skyggebyen. 

Introduksjon til opplegget

I dette undervisningsopplegget får elevene utforske lys og skygge når klassen skal lage en by med skygger i fellesskap. De får leke seg kreativt og skapende med ulike materialer, og undersøke hvordan dette gir liv til klassens «skyggeby».

Før gjennomføring

Før dere setter i gang med dette opplegget må du sørge for at dere har utstyret som trengs. I forkant av oppdraget, legg frem materialene elevene skal bruke på ett bord. I del 4 får de kun benytte papp og verktøy til liming og klipping. I del 7 og del 8 får elevene også benytte materialer med farger. Elevene skal jobbe i par. Dersom oddetall, lag en gruppe på tre stk. 

Utstyrsliste: Word | pdf

Skriv ut disse kortene dobbeltsidig og på kortsiden. 

Det er laget en PowerPoint-presentasjon til opplegget som du kan velge om du vil bruke. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra nettsiden. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom presentasjonen i forkant.

Gjennomføring

Opplegget består av ni deler:

Utforsk lys

Elevene fordeles i grupper på fem. Hvert gruppemedlem skal trekke ett materialkort som viser det materiale som det skal brukes mest av. Elevene skal lage hver sin 2D-struktur som festes på en blomsterpinne. Disse skal festes fast i en treplate med maskeringsteip.

Treplaten skal stilles ut foran en vegg i et mørkt rom, og lyses på med en lommelykt eller lys fra mobiltelefonen. Før treplatene stilles ut kan gruppene diskutere hvordan de tror de ulike materialene kommer til å oppføre seg når man lyser på dem.

Oppdrag

Gi oppdraget til elevene:

Hver gruppe skal lage ett bygg som inngår som en del av en «skyggeby». Denne byen skal klassen lage i fellesskap.

Bruk PowerPoint-presentasjonen når du introduserer opplegget. 

Hver gruppe trekker to byggkort, og velger ut ett av byggene som de har lyst til å lage. Bygget skal lages i 3D av papp. Elevene får gå en runde rundt ett bord med materialer, før de får sitte sammen i par og diskutere seg frem til hvordan bygget skal se ut. Hvert medlem i paret tegner sin versjon av bygget, og så blir de enige om en felles skisse til bygg. Denne skissen skal de benytte når de skal lage bygget sitt.  

I første omgang får elevene kun benytte papp og materialer uten farger for å lage bygget sitt som skal settes opp med papp i 3D. De får fritt lov til å benytte utstyr som holder bygget sammen. F.eks. lim, teip, binders eller hyssing, 

Bruk av verktøy, som feks. tapetkniv, kan være utfordrende for enkelte elever. Det anbefales derfor at dette gjøres under lærerens oppsyn, f.eks. i form av en stasjon. De har lov til å benytte tusj og fargeblyanter. Se utstyrsliste. 

La hver gruppe trekke to «legg til»- kort, og la de velge en endring de vil gjøre på bygget sitt. 

Sett opp et langbord foran en vegg. På dette bordet skal skyggebyen plasseres. Plasser en lyskilde i passe avstand fra bordet slik at det skapes en klar skygge på veggen. Det er også mulig å projesere skyggen på et hvitt laken. Bruk det utstyret som er tilgjengelig. 

Hver gruppe plasserer bygget sitt på bordet i tur og orden. Læreren stiller tilpassede spørsmål til hver enkelt gruppe. 

Forslag til spørsmål som læreren kan stille elevene:

 • Hva er det som gjør at vi kan se skyggen til bygget?
 • Hva må til for at vi skal få en skarp skygge? 
 • Hvor må vi sette huset for at det skal synes godt?
 • Kan vi se vinduet? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hva skjer om vi snur på bygget?
 • Hvordan får vi pipa til å synes?
 • Synes farge og dekor?
 • Hva skjer om vi flytter et bygg nærmere lyset? 
 • Hva skjer om vi flytter bygget nærmere veggen/lerretet? 

La hver gruppe velge ut noe som beveger seg i byen, som f.eks. en fugl, bil eller båt. Gi elevene tid til å tenke ut egne løsninger selv. De kan f.eks. velge løsninger hvor noe henger i en snor eller noe som beveger seg på hjul. Dersom elevene strever med å komme på noe selv, så kan du dele ut bevegelseskort for å sette dem i gang. 

La klassen sitte i ring med stoffene/materialene de skal benytte i midten. Foreslå ulike stemninger dere kan lage i byen. Det er mulig å trekke kort eller finne på egne stemninger. F.eks. spør elevene hvordan de kan lage soloppgang i byen. La elevene snu seg til sidemannen og la de snakke sammen noen få minutter. Spør deretter hva de tenker og prøv ut noen av forslagene i fellesskap. Etter en runde eller to, kan det hende at elevene selv kommer med forslag til hvordan farge kan legges til i byen.   

Her er det flere muligheter for fagsamtaler. Hvilke stoffer/materialer gir en farget skygge? Hvorfor gjør de det? Slipper stoffene gjennom lys i ulik grad? Synes alle fargene? Hva skjer dersom vi legger to gjennomskinnelige materialer med ulik farge over hverandre? 

Lag gjerne en begrepsvegg i etterkant, hvor begrep og forklaring står samlet. På denne måten kan elevene se på begrepene når de ønsker, eller du kan henvise til begrepene ved senere anledninger,

Begreper som kan stå på en begrepsvegg: lyskilde, transmisjon og refleksjon.

Lyskilde: Et objekt som stråler ut synlig lys. 

Transmisjon: Lyset går gjennom gjenstanden det treffer. 

Refleksjon: Når lys treffer en gjenstand og sendes tilbake. 

Presentasjonen kan bestå av en eller begge delene: 

 1. Lage en utstilling. Elevene forteller om det de har laget og hvilke materialer de har brukt.
 2. Lage en historie/teater til «Skyggebyen». Norskfaget kan også inkluderes i dette undervisningsopplegget ved at elevene lager en teaterforestilling eller at de skriver en fortelling til skyggebyen i etterkant. 
Share this Page