Undervisningsopplegg

UNDERVISNINGS­OPPLEGG

Vitensenterne og Naturfagsenteret utvikler undervisningsopplegg i prosjektperioden.

Opplev magien med lys og skygger når klassen lager en by i fellesskap. Bygg skal tegnes og utformes i 3D, og elevene får leke med materialer i ulike farger for å vekke byen til live.

Bli med på eventyr der elevene må hjelpe de to hovedpersonene å overkomme ulike utfordringer ved hjelp av sin kreativitet og utforskende og skapende arbeid.

Utfordre elevene til å bygge sine egne trehytter innendørs. Innenfor klare kreative rammer skal deltakerne spesialdesigne og bygge en mini-trehytte.

Romvesener er på vei til jorden for å holde konsert, men har mistet instrumentene. La elevene skape micro:bit-instrumenter tilpasset romvesenene slik at konserten kan gå som planlagt.

Klimaet vårt er i endring og vi trenger løsninger. La elevene dine ta oppdraget. Kreativitet og skaperglede vekkes til live når elevene utvikler ideer fra skisser på papir til prototyper.

La elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering i en prosess der de går fra penn og papir, via skjerm og tastatur, til fysiske produkter.