Kreativ programmering, 5.–7. trinn

Flere undervisningsopplegg:

Lærerveiledning pdf
Spørsmålsark – læring og opplevelse pdf
Fasit til mønstre i Scratch: pdf

Presentasjon til gjennomføring
PowerPoint | Google Slides

Elevkort
Bli kjent med Scratch: pdf | PowerPoint
Cricut: pdf | Word
Refleksjonskort: pdf | Word

Video
Fra Scratch til Cricut Design Space (3m 21s)
Eksperimentere i Cricut Design Space (3m 17s)
Instruksjonsvideo for vinylkutting (1m 2s)

La elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene lager mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering og tar det ut i fysisk format med vinylkuttere.

• 60 + 120 minutter  • matematikk  • kunst og håndverk

Boblemodell – oversikt over fasene i opplegget

Last ned og skriv ut som planleggings­dokument i A3/A4. Fyll inn egne notater: PowerPoint | pdf

Mer om boblemodellen og didaktikken bak >>