Med forholdsvis enkelt og billig utstyr kan elevene raskt komme i gang med å utvikle kreative og morsomme produkter. Her er noen forslag til oppstartsaktiviteter med skaperutfordringer.