Hvilket programmeringsspråk skal jeg velge?

Det finnes mange bra programmeringsspråk for å jobbe med kreativ programmering. I denne oversikten har vi valgt ut noen nettbaserte løsninger som fungerer på de fleste plattformer. Men hvilket programmeringsspråk skal dere velge?

Svaret finner du gjerne ved å avklare:

  • Hva er det dere ønsker å produsere?
  • Hvilket trinn skal dere bruke det på og har elevene allerede erfaring med noen av språkene?
  • Hvor mye tid har dere til rådighet?

VI har skrevet om fordeler og ulemper, hvordan programmeringsspråkene kan tas ut av skjermen ved bruk av styring av mikrokontrollere og til digital fabrikasjon og lenket til aktuelle undervisningsopplegg her på skaperskolen.no.

Blokkbasert eller tekstbasert?

Blokkbaserte programmeringsspråk er ofte det første mange barn introduseres for. Fordelene er at det er lav terskel for å komme i gang, at brukergrensesnittet er enkelt, at det ikke krever forkunnskaper og at det nærmest er umulig å gjøre skrivefeil. Ofte er Scratch det første programmeringsspråket som barn introduseres for.

Tekstbaserte programmeringsspråk krever en høy presisjon, gir ofte feilmeldinger pga enkle skrivefeil og er ofte basert på at man husker syntaksen for det man ønsker å gjøre. Bruk av tekstbasert programmering i undervisning krever ofte et litt lengre forløp før elevene kan selv være kreative og føle det samme eierskapet, enn blokkbasert programmering.

Overgangen fra blokkbasert til tekstbasert programmeringsspråk oppleves ofte som stor. Derfor har flere platformer laget løsninger som lar deg bytte mellom disse. Et eksempel er MakeCode som lar deg bytte mellom blokkbasert og tekstbasert (JavaScript og Python).

Hva du velger er avhengig av målgruppen, forkunnskaper og ikke minst tiden du har til rådighet.

Prøv selv med kodekort

Til alle programmeringsspråkene har vi laget enkle kodekort som gjør det enkelt å komme i gang.

Kortene har konkrete eksempler der du kan kopiere koden og deretter hacke videre på dem i en kreativ utforsking.

Vi anbefaler at kodekortene skrives ut og deles ut til elevene.