Personvernerklæring

Ansvar

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa – Naturfagsenteret – er ansvarleg for innhenting og bruk av personopplysningar som blir gjort i samband med drift og vedlikehald av skaperskolen.no.

Webanalyse

Naturfagsenteret samlar inn opplysningar om besøkande på skaperskolen.no. Føremålet med dette er å dokumentere bruk, samt forbetre og vidareutvikle nettstaden.

Vi brukar analyseverktøyet Google Analytics for å analysere bruken av nettsiden. Nettanalysetjenesten brukar informasjonskapslar for å analysere korleis brukarane nytter nettstaden, men IP-adressa blir anonymisert før ho blir sendt til Google.

Informasjonskapslar

Dersom du har ein konto og loggar deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette ein midlertidig informasjonskapsel for å avgjere om nettleseren din støttar bruk av dette. Denne informasjonskapselen innheld ingen personopplysningar og forsvinn så snart du lukkar nettleseren din.

Når du loggar deg inn, blir det oppretta informasjonskapslar som lagrar innloggingsinformasjonen din og val du har tatt når det gjeld korleis innhald skal bli vist. Informasjonskapslar med innloggingsinformasjon utløper etter to dagar, mens dei med visningsval varer i eitt år. Dersom du kryssar av for &lauot;Hugs meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din bli oppbevart i to veker. Dersom du loggar deg ut av kontoen din, vil desse informasjonskapslane forsvinne.

Dersom du redigerer eller publiserer ein artikkel, vil ytterlegare ein informasjonskapsel bli lagra i nettleseren din. Denne informasjonskapselen utløper etter éin dag og inneheld ingen personopplysningar, men berre ID-en til artikkelen du nettopp redigerte.

skaperskolen.no benytter informasjonskapslar i samband med Google Analytics (sjå punktet over om webanalyse).

Innebygd innhald frå andre nettstadar

Enkelte sider på nettstaden kan inkludere innebygd innhald (f.eks. videoar). Innebygd innhald frå andre nettstadar oppfører seg på same måte som om den besøkande hadde besøkt nettstaden som det innebygde innhaldet kjem frå.

Desse nettstadane kan samle inn opplysningar om deg, bruke informasjonskapslar, bygge inn sporingssystem frå tredjeparter og overvåke kva du gjer via dette innebygde innhaldet. Dette omfattar også sporing av handlingane dine via det innebygde innhaldet dersom du har ein konto og er logga inn på nettstaden.

Kor lenge vi oppbevarer opplysningar om deg

For brukarar som registrerer seg på denne nettstaden, blir det lagra personopplysningar som dei oppgir i brukarprofilen sin. Alle brukarar kan sjå, redigere og slette sine eigne personopplysningar når som helst (bortsett frå brukernavn). Administratorar kan også sjå og redigere denne informasjonen.

Kontaktinformasjon

skaperskolen@naturfagsenteret.no