Om Skaperskolen

Fra høsten 2020 ble de nye læreplanene tatt i bruk i skolen. Da kom programmering og teknologi på timeplanen i mange fag, alt fra matematikk og naturfag til kunst og håndverk og musikk.

Skaperskolen har tatt mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. 

Gjennom kurs og konferanser har lærere fått opplæring i hvordan dette kan skje. Skaperskolen utviklet også egne pedagogiske opplegg som kan tas i bruk i skolen. Gjennom skaperfestivaler møter elevene kreativitet og skaperglede i alle fasonger. Her på skaperskolen.no får du som lærer tips og råd til hvordan du kan bygge opp et skaperverksted på din skole. 

Foto: Gorm K. Gaare
– Skaperverkstedet er et fantastisk tilbud til barn og ungdom, men også for lærere […]. Det handler i bunn og grunn om at dagens unge må forstå teknologien, men også være med på å skape teknologi, ikke bare forbruke teknologi, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner på åpningen av Teknolab. Foto: Gorm K. Gaare

Vi har hatt som mål å få 400 lærere (40 per vitensenter) til å delta på våre skaperskolekurs. De ulike vitensentrene vil invitere skoler til å delta i nettverk, og de som deltar vil få tilbud om:

  • kurs i skaperlærermetodikk
  • kurs i programmering som gir grunnlag for å søke utstyrsmidler gjennom den teknologiske skolesekken
  • gjennomgang av læringsressurser til bruk i klasserommet
  • nettverkssamlinger og lærerkonferanser

Skoler som deltar i nettverket forplikter seg til at skolens deltagende lærere:

  • deltar på lærerkurs (1 dag per semester)
  • gjennomfører og tester læringsressurser i klasserommet med egne elever
  • deltar på en halvdags refleksjons- og evalueringssamling etter utprøving

Lærerkursene vil til sammen ha minst 40 timers varighet for å oppfylle kriteriet i tilskuddsordningen i den teknologiske skolesekken.

I tillegg vil vi i 2019 og 2020 arrangere åpne lærerkonferanser på hver av de ti involverte vitensenterne.

Iprosjektperioden skulle vi arrangere to skaperfestivaler for barn og unge på hver av de ti involverte vitensenterne.

Vi har utarbeidet en didaktisk plattform som er en forutsetning for et vellykket møte mellom skaperkultur og skolekultur. Det ble opprettet en egen tenketank som har bidratt i dette arbeidet.

Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv – og ikke minst for å engasjere de som fortsatt ikke vet at de liker det! På Skaperklubben blir man utfordret til å lage fantastiske eksperimenter og skapende prosjekter. Skaperklubben ble utviklet i prosjektet Skaperskolen.

Skaperskolen var fra 2018 til 2023 et samarbeid mellom de
regionale vitensentrene og Naturfagsenteret.
Prosjektet var finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.
Fra 2023 videreutvikles nettsiden av en arbeidsgruppe
ved Naturfagsenteret.

Liv Oddrun Voll fra Naturfagsenteret var prosjektleder for Skaperskolen 2018–2023

Arbeidsgruppe 2023–

Naturfagsenteret

Rannei Solbak Simonsen
Subashini Parameswaran Ruben
Lene Kristin Halvorsen
Celine Aas
Øystein Sørborg

Arbeidsgruppe 2018–2022

DuVerden, Porsgrunn

Tarjei Mossige Aasen

INSPIRIA science center

Pernilla Axelryd
Arild Ness

Naturfagsenteret

Liv Oddrun Voll
Rannei Solbak Simonsen
Per Øyvind Sollid
Subashini Parameswaran Ruben
Øystein Sørborg
Lene Kristin Halvorsen

Nordnorsk vitensenter

Elisabeth Rebekka Killie Kanebog
Astrid Wara
Elise Fosshaug

Oslo vitensenter v/Teknisk museum

Jon Haavie
Sigurd Hunstad
Catharina Hoff

Vitensenteret i Trondheim

Anne Birgitte Belboe
Rannvei Sæther

VilVite, Bergen

Sabine Haake

Vitenparken, Campus Ås

Joe Kristoffer Partyka
Aiyana Hudgins

Vitensenteret i Jærmuseet

Hanne Madsen
Marta Vassbø

Vitensenteret Innlandet

Kathrine Halvorsen

Vitensenteret Sørlandet

Helene Kjær Risinggård
Tina Meland
Tor-Inge Rasmussen