Om Skaperskolen

Fra høsten 2020 skal de nye læreplanene tas i bruk i skolen. Da kommer programmering og teknologi på timeplanen i mange fag, alt fra matematikk og naturfag til kunst og håndverk og musikk. Samtidig går debatten høyt om bruk av læringsteknologi i skolen, og mange lærere og elever lurer på hvordan dette skal gjøres. 

Skaperskolen tar mål av seg å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. 

Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring i hvordan dette kan skje. Skaperskolen utvikler også egne pedagogiske opplegg som kan tas i bruk i skolen. Gjennom skaperfestivaler møter elevene kreativitet og skaperglede i alle fasonger. Her på skaperskolen.no får du som lærer tips og råd til hvordan du kan bygge opp et skaperverksted på din skole. 

Skaperskolen finnes i hele landet og er et samarbeid 
mellom de regionale vitensentrene og Naturfagsenteret.
Skaperskolen – tar skolen inn i det 21. århundre. Prosjektet
er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Liv Oddrun Voll fra Naturfagsenteret er prosjektleder for Skaperskolen

Arbeidsgruppa

DuVerden, Porsgrunn

Tarjei Mossige Aasen

INSPIRIA science center

Pernilla Axelryd
Arild Ness

Naturfagsenteret

Liv Oddrun Voll
Per Øyvind Sollid
Lene Kristin Halvorsen
Øystein Sørborg

Nordnorsk vitensenter

Elisabeth Rebekka Killie Kanebog

Oslo vitensenter v/Teknisk museum

Jon Haavie
Sigurd Hunstad
Catharina Hoff
Rannei Solbak Simonsen

Trondheim vitensenter

Anne Birgitte Belboe

VilVite, Bergen

Sabine Haake

Vitenparken, Campus Ås

Aiyana Hudgins

Vitensenteret i Jærmuseet

Hanne Madsen
Marta Vassbø

Vitensenteret Innlandet

Kathrine Halvorsen

Vitensenteret Sørlandet

Tor-Inge Rasmussen
Share this Page