Om Skaperskolen

Fra høsten 2020 ble de nye læreplanene tatt i bruk i skolen. Da kom programmering og teknologi på timeplanen i mange fag, alt fra matematikk og naturfag til kunst og håndverk og musikk. Samtidig går debatten høyt om bruk av læringsteknologi i skolen, og mange lærere og elever lurer på hvordan dette skal gjøres.

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. 

Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring i hvordan dette kan skje. Skaperskolen utvikler også egne pedagogiske opplegg som kan tas i bruk i skolen. Gjennom skaperfestivaler møter elevene kreativitet og skaperglede i alle fasonger. Her på skaperskolen.no får du som lærer tips og råd til hvordan du kan bygge opp et skaperverksted på din skole. 

Foto: Gorm K. Gaare
– Skaperverkstedet er et fantastisk tilbud til barn og ungdom, men også for lærere […]. Det handler i bunn og grunn om at dagens unge må forstå teknologien, men også være med på å skape teknologi, ikke bare forbruke teknologi, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner på åpningen av Teknolab. Foto: Gorm K. Gaare

Vi har som mål å få 400 lærere (40 per vitensenter) til å delta på våre skaperskolekurs. De ulike vitensentrene vil invitere skoler til å delta i nettverk, og de som deltar vil få tilbud om:

  • kurs i skaperlærermetodikk
  • kurs i programmering som gir grunnlag for å søke utstyrsmidler gjennom den teknologiske skolesekken
  • gjennomgang av læringsressurser til bruk i klasserommet
  • nettverkssamlinger og lærerkonferanser

Skoler som deltar i nettverket forplikter seg til at skolens deltagende lærere:

  • deltar på lærerkurs (1 dag per semester)
  • gjennomfører og tester læringsressurser i klasserommet med egne elever
  • deltar på en halvdags refleksjons- og evalueringssamling etter utprøving

Lærerkursene vil til sammen ha minst 40 timers varighet for å oppfylle kriteriet i tilskuddsordningen i den teknologiske skolesekken.

I tillegg vil vi i 2019 og 2020 arrangere åpne lærerkonferanser på hver av de ti involverte vitensenterne.

I 2019 og 2020 skal vi arrangere to skaperfestivaler for barn og unge på hver av de ti involverte vitensenterne.

Vi vil utarbeide en didaktisk plattform som er en forutsetning for et vellykket møte mellom skaperkultur og skolekultur. Det er opprettet en egen tenketank som skal bidra i dette arbeidet.

Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv – og ikke minst for å engasjere de som fortsatt ikke vet at de liker det! På Skaperklubben blir man utfordret til å lage fantastiske eksperimenter og skapende prosjekter. Skaperklubben er en del av Skaperskolen.

Skaperskolen finnes i hele landet og er et samarbeid 
mellom de regionale vitensentrene og Naturfagsenteret.
Skaperskolen – tar skolen inn i det 21. århundre. Prosjektet
er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Liv Oddrun Voll fra Naturfagsenteret er prosjektleder for Skaperskolen

Arbeidsgruppa

DuVerden, Porsgrunn

Tarjei Mossige Aasen

INSPIRIA science center

Pernilla Axelryd
Arild Ness

Naturfagsenteret

Liv Oddrun Voll
Rannei Solbak Simonsen
Per Øyvind Sollid
Subashini Parameswaran Ruben
Øystein Sørborg
Lene Kristin Halvorsen

Nordnorsk vitensenter

Elisabeth Rebekka Killie Kanebog
Astrid Wara
Elise Fosshaug

Oslo vitensenter v/Teknisk museum

Jon Haavie
Sigurd Hunstad
Catharina Hoff

Vitensenteret i Trondheim

Anne Birgitte Belboe
Rannvei Sæther

VilVite, Bergen

Sabine Haake

Vitenparken, Campus Ås

Joe Kristoffer Partyka
Aiyana Hudgins

Vitensenteret i Jærmuseet

Hanne Madsen
Marta Vassbø

Vitensenteret Innlandet

Kathrine Halvorsen

Vitensenteret Sørlandet

Helene Kjær Risinggård
Tina Meland
Tor-Inge Rasmussen