Om Skaperskolen

Naturfagsenteret og vitensentrene skal ta skaperkulturen ut i skolen for å nå flere barn og unge. Målet med prosjektet Skaperskolen er å inspirere barn og unge til skapende og utforskende aktiviteter med teknologi, og gi støtte til veiledere som kan legge til rette for dette.

Planen er i første omgang å videreutvikle etablerte aktiviteter, utvikle nye og gjøre dem tilgjengelige for barn og unge på skaperskolen.no. Samarbeid mellom vitensentrene og skoler i lokalmiljøene er en vesentlig del av prosjektet.

Prosjektet er treårig og målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 7-18 år.

Share this Page