Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring (bokmål) for skaperskolen.no på uustatus.no

Tilbakemelding

Har du tilbakemeldinger om avvik på universell utforming på skaperskolen.org, ta kontakt: skaperskolen@naturfagsenteret.no