Skaperskolen skaper entusiasme

Tilbakemeldinger fra både lærere og ledelse i tromsøskoler er utelukkende positive. De liker at den didaktiske plattformen til Skaperskolen er konkret og klasseromsnær. Spesielt trekkes boblemodellen og at så mye som mulig av tiden skal gå til elevaktivitet frem som gull.  Av: Elisabeth Killie Kanebog, Nordnorsk vitensenter I Tromsø kommune øker etterspørselen etter skaperskolekurs, og […]

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring i hvordan dette kan skje. «Skaperlærerne» får opplæring i Skaperskolens didaktiske platform og undervisningsopplegg. Deltakelse gir grunnlag for å søke utstyrsmidler gjennom den teknologiske skolesekken. Ved nyttår 2020 var over 120 […]

Skaperverksted har gitt mersmak

På Dalen skole i Lillestrøm kommune har skaperverksted gitt mersmak for elevene! Elever som ellers har vist mindre grad av entusiasme til andre type oppgaver og teori, har vist økt entusiasme, opplevd mestring og vært en ressurs for medelever. Av: Subashini P. Ruben, Naturfagsenteret May Karin Pilhaug er lærer for mellomtrinnet på Dalen skole, og […]

Gratis nasjonale digitale kurs

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerring på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet? Vi opplever stor interesse for skaperskolen, og tilbyr derfor tre digitale lærerkurs som hvert har et tema innenfor skaperskolen.   Best utbytte får du om du følger hele kursrekken, samt prøver ut opplegg fra […]

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan en skaperlærer kan få til vellykkede skaperverkstedstimer i sin klasse. Kurset ble avhold 20.10.20 og vi fokuserte på lærerrollen og elevtyper i et skaperverksted, samt hvordan å skape et kreativt klima i klassen. Gjennom aktiviteter og gruppediskusjoner fikk lærerne mulighet til å dele […]

Skaperklubben lanseres

Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv – og ikke minst engasjere de som fortsatt ikke vet at de liker det! https://vimeo.com/772502763 På YouTube kan du følge Skaperklubben og bli utfordret til å lage fantastiske eksperimenter og skapende prosjekter. Skaperklubben er en del av Skaperskolen, et samarbeid mellom de […]

Skaperskolens lærernettverk er i gang

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring i hvordan dette kan skje. «Skaperlærerne» får opplæring i Skaperskolens didaktiske platform og undervisningsopplegg. Deltakelse gir grunnlag for å søke utstyrsmidler gjennom den teknologiske skolesekken. Ved nyttår 2020 var over 120 […]

Skaperskolekonferansene er i gang

11. november var Oslo først ut av i alt ti lærerkonferanser som vil arrangeres av de regionale vitensentrene i Norge fremover. Previous Next Skaperskolekonferansen i Oslo arrangert på Teknisk museum. Der sto skaperglede med teknologi og programmering i fokus. Utdanningsdirektoratet ved Udir BetaLab holdt innlegg om fagfornyelsen og algoritmisk tenkning og Oslo Kommune – Utdanningsetaten […]

Yrende skaperliv på Oslo Skaperfestival

Skaperskolen arrangerer årlige skaperfestivaler på de 10 regionale vitensentre rundt omkring i landet. Først ut var Oslo Skaperfestival som ble arrangert på Deichman Hovedbiblioteket 11.–12. oktober av Deichman bibliotek, Oslo Vitensenter/Norsk Teknisk Museum og Norway Makers. https://vimeo.com/367976345 Festivalen ble en stor suksess ved å kombinere kunst, teknologi og vitenskap og viste at det er en […]