Skaperverksted har gitt mersmak

På Dalen skole i Lillestrøm kommune har skaperverksted gitt mersmak for elevene! Elever som ellers har vist mindre grad av entusiasme til andre type oppgaver og teori, har vist økt entusiasme, opplevd mestring og vært en ressurs for medelever.

Av: Subashini P. Ruben, Naturfagsenteret

May Karin Pilhaug er lærer for mellomtrinnet på Dalen skole, og hun har gjort seg mange gode erfaringer med gjennomføring av opplegget Rom for hvem. Elevene har lekt seg og hatt det gøy, men de har også lært masse i flere fag. I tillegg til fagene naturfag og K&H, har fagene norsk og KRLE blitt inkludert.

Elevene har jobbet med ulike deler av oppdraget parallelt i de ulike fagene. Skapende arbeid gir gode muligheter for tverrfaglig undervisning, og rommet elevene skal lage i dette opplegget kan tematiseres på mange ulike måter avhengig av fag. Det skapende arbeidet i denne prosessen har vist seg å styrke samarbeid, og ulikhetene blant elevene har hjulpet klassen å komme i mål med oppdraget. Flere av elevene har fått skinne,  og blitt verdsatt av både lærer og av medelever.

Under kan du lese hva May Karin selv sier om gjennomføringen.

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerrig på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet?

Meld deg på Skaperskolens nasjonale digitale lærerkurs.

Skaperskolen skaper entusiasme

Tilbakemeldinger fra både lærere og ledelse i tromsøskoler er utelukkende positive. De liker at den didaktiske plattformen til Skaperskolen er konkret og klasseromsnær. Spesielt trekkes

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring

Skaperverksted har gitt mersmak

På Dalen skole i Lillestrøm kommune har skaperverksted gitt mersmak for elevene! Elever som ellers har vist mindre grad av entusiasme til andre type oppgaver

Gratis nasjonale digitale kurs

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerring på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet? Vi opplever stor interesse

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan en skaperlærer kan få til vellykkede skaperverkstedstimer i sin klasse. Kurset ble avhold

Skaperklubben lanseres

Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv – og ikke minst engasjere de som fortsatt ikke vet at de

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.

Skaperskolens lærernettverk er i gang

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring

Skaperskolekonferansene er i gang

11. november var Oslo først ut av i alt ti lærerkonferanser som vil arrangeres av de regionale vitensentrene i Norge fremover. Previous Next Skaperskolekonferansen i

Yrende skaperliv på Oslo Skaperfestival

Skaperskolen arrangerer årlige skaperfestivaler på de 10 regionale vitensentre rundt omkring i landet. Først ut var Oslo Skaperfestival som ble arrangert på Deichman Hovedbiblioteket 11.–12.