Skaperverksted har gitt mersmak

På Dalen skole i Lillestrøm kommune har skaperverksted gitt mersmak for elevene! Elever som ellers har vist mindre grad av entusiasme til andre type oppgaver og teori, har vist økt entusiasme, opplevd mestring og vært en ressurs for medelever.

Av: Subashini P. Ruben, Naturfagsenteret

May Karin Pilhaug er lærer for mellomtrinnet på Dalen skole, og hun har gjort seg mange gode erfaringer med gjennomføring av opplegget Rom for hvem. Elevene har lekt seg og hatt det gøy, men de har også lært masse i flere fag. I tillegg til fagene naturfag og K&H, har fagene norsk og KRLE blitt inkludert.

Elevene har jobbet med ulike deler av oppdraget parallelt i de ulike fagene. Skapende arbeid gir gode muligheter for tverrfaglig undervisning, og rommet elevene skal lage i dette opplegget kan tematiseres på mange ulike måter avhengig av fag. Det skapende arbeidet i denne prosessen har vist seg å styrke samarbeid, og ulikhetene blant elevene har hjulpet klassen å komme i mål med oppdraget. Flere av elevene har fått skinne,  og blitt verdsatt av både lærer og av medelever.

Under kan du lese hva May Karin selv sier om gjennomføringen.

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerrig på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet?

Meld deg på Skaperskolens nasjonale digitale lærerkurs.

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.