Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan en skaperlærer kan få til vellykkede skaperverkstedstimer i sin klasse.

Kurset ble avhold 20.10.20 og vi fokuserte på lærerrollen og elevtyper i et skaperverksted, samt hvordan å skape et kreativt klima i klassen. Gjennom aktiviteter og gruppediskusjoner fikk lærerne mulighet til å dele mange erfaringer og idéer.

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.