Gratis nasjonale digitale kurs

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerring på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet?

Vi opplever stor interesse for skaperskolen, og tilbyr derfor tre digitale lærerkurs som hvert har et tema innenfor skaperskolen.

 

Best utbytte får du om du følger hele kursrekken, samt prøver ut opplegg fra skaperskolen.no mellom hvert kurs.

Hvem passer kursene for?

Kursene passer for lærere som ønsker en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, er nysgjerring på hvordan lærere kan ta med seg skaperverkstedet inn i klasserommet, eller lærere som har testet ut skaperverskted litt, og ønsker seg mer inspirasjon og påfyll. Hovedmålgruppen for kursene er naturfag og kunst og håndverkslærere 1.–10. trinn, men kan også passe for andre fagfelt.

Påmelding

Kursene foregår på Zoom, og invitasjon til kurset, samt informasjon og kursmateriell sendes på e-post.

Ønsker du å delta på ett eller flere av kursene meld deg på her:

https://nettskjema.no/a/skaperskolenkurs

Onsdag 17. mars kl. 12–15
Tema: Planlegging og gjennomføring 

Dette kurset fokuserer på hvordan man jobber i et skaperverksted. Kurset gir en innføring i noen verktøy for å strukturere timen og introduksjon til hvordan man planlegger en skaperverkstedstime. Du får se eksempel på hvordan lærer kan sikre at elevene har tydelig rammer å jobbe innenfor, nødvendig forkunnskaper og kommer i mål med opplegget.

Torsdag 15. april kl. 12–15
Tema: Dokumentasjon og læring i et skaperverksted

Aktivtetene i skaperverkstedet kjennetegnes av at elevene kan ta mange valg gjennom skaperprosessen og at elevstemmen kommer tydelig frem i sluttresultatet. Hvordan kan man ivareta denne tankegangen også i dokumentasjon av læring i et skaperverksted? På dette kurset skal vi se på hva elevene lærer i et skaperverksted og hvordan lærer gjøre elevene bevisst på egen utvikling og læring.

Tirsdag 11. mai kl. 12–15
Tema: Fra klasserom til skaperverksted: lærer- og elevroller

Et skaperverksted fører til endringer i både lærer- og elevrollen, og mange kan oppleve skaperverkstedet som noe kaotisk de første gangene. Dette kurset ser på hvilke ferdigheter elever trenger å meste i et skaperverksted, og hvordan lærer kan jobbe med elevene for å gjøre dem klare til å jobbe i åpne og skapende prosesser. Kurset tar også for seg hvordan skaperskolen kan bidra til god klasseromsledelse og gode relasjoner gjennom å møte elevenes behov.

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.