Gratis nasjonale digitale kurs

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerring på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet?

Vi opplever stor interesse for skaperskolen, og tilbyr derfor tre digitale lærerkurs som hvert har et tema innenfor skaperskolen.

 

Best utbytte får du om du følger hele kursrekken, samt prøver ut opplegg fra skaperskolen.no mellom hvert kurs.

Hvem passer kursene for?

Kursene passer for lærere som ønsker en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, er nysgjerring på hvordan lærere kan ta med seg skaperverkstedet inn i klasserommet, eller lærere som har testet ut skaperverskted litt, og ønsker seg mer inspirasjon og påfyll. Hovedmålgruppen for kursene er naturfag og kunst og håndverkslærere 1.–10. trinn, men kan også passe for andre fagfelt.

Påmelding

Kursene foregår på Zoom, og invitasjon til kurset, samt informasjon og kursmateriell sendes på e-post.

Ønsker du å delta på ett eller flere av kursene meld deg på her:

https://nettskjema.no/a/skaperskolenkurs

Onsdag 17. mars kl. 12–15
Tema: Planlegging og gjennomføring 

Dette kurset fokuserer på hvordan man jobber i et skaperverksted. Kurset gir en innføring i noen verktøy for å strukturere timen og introduksjon til hvordan man planlegger en skaperverkstedstime. Du får se eksempel på hvordan lærer kan sikre at elevene har tydelig rammer å jobbe innenfor, nødvendig forkunnskaper og kommer i mål med opplegget.

Torsdag 15. april kl. 12–15
Tema: Dokumentasjon og læring i et skaperverksted

Aktivtetene i skaperverkstedet kjennetegnes av at elevene kan ta mange valg gjennom skaperprosessen og at elevstemmen kommer tydelig frem i sluttresultatet. Hvordan kan man ivareta denne tankegangen også i dokumentasjon av læring i et skaperverksted? På dette kurset skal vi se på hva elevene lærer i et skaperverksted og hvordan lærer gjøre elevene bevisst på egen utvikling og læring.

Tirsdag 11. mai kl. 12–15
Tema: Fra klasserom til skaperverksted: lærer- og elevroller

Et skaperverksted fører til endringer i både lærer- og elevrollen, og mange kan oppleve skaperverkstedet som noe kaotisk de første gangene. Dette kurset ser på hvilke ferdigheter elever trenger å meste i et skaperverksted, og hvordan lærer kan jobbe med elevene for å gjøre dem klare til å jobbe i åpne og skapende prosesser. Kurset tar også for seg hvordan skaperskolen kan bidra til god klasseromsledelse og gode relasjoner gjennom å møte elevenes behov.

Skaperskolen skaper entusiasme

Tilbakemeldinger fra både lærere og ledelse i tromsøskoler er utelukkende positive. De liker at den didaktiske plattformen til Skaperskolen er konkret og klasseromsnær. Spesielt trekkes

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring

Skaperverksted har gitt mersmak

På Dalen skole i Lillestrøm kommune har skaperverksted gitt mersmak for elevene! Elever som ellers har vist mindre grad av entusiasme til andre type oppgaver

Gratis nasjonale digitale kurs

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerring på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet? Vi opplever stor interesse

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan en skaperlærer kan få til vellykkede skaperverkstedstimer i sin klasse. Kurset ble avhold

Skaperklubben lanseres

Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv – og ikke minst engasjere de som fortsatt ikke vet at de

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.

Skaperskolens lærernettverk er i gang

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring

Skaperskolekonferansene er i gang

11. november var Oslo først ut av i alt ti lærerkonferanser som vil arrangeres av de regionale vitensentrene i Norge fremover. Previous Next Skaperskolekonferansen i

Yrende skaperliv på Oslo Skaperfestival

Skaperskolen arrangerer årlige skaperfestivaler på de 10 regionale vitensentre rundt omkring i landet. Først ut var Oslo Skaperfestival som ble arrangert på Deichman Hovedbiblioteket 11.–12.