Kurset av DIY-YouTubere

Barn og unge får mye kunnskap og informasjon gjennom å se på YouTube. Denne formidlingskanalen vil også Skaperskolen ta del i. 18. og 19. februar ble det avholdt kurs i videoproduksjon for vitensentrenes pedagoger av de norske DIY-YouTuberne Hans Jørgen Nygårdshaug og Martina Langseth som driver kanalen Nerdforge. NerdForge har over 400.000 følgere på sin YouTube-kanal og har også gitt ut «Skaperboka». Over to dager fikk pedagogene en innføring og opplæring i å filme, redigere, lyssette og utvikle filmer for Skaperskolen. Disse erfaringene vil vi videreføre gjennom Skaperskolens virkemidler.

En av filmene som ble produsert på seminaret var denne 3 minutters filmen som viser hvordan man lodder. Filmen er produsert av Sigurd Hundstad og Jon Haavie ved Oslo Vitensenter.

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.