Kurset av DIY-YouTubere

Barn og unge får mye kunnskap og informasjon gjennom å se på YouTube. Denne formidlingskanalen vil også Skaperskolen ta del i. 18. og 19. februar ble det avholdt kurs i videoproduksjon for vitensentrenes pedagoger av de norske DIY-YouTuberne Hans Jørgen Nygårdshaug og Martina Langseth som driver kanalen Nerdforge. NerdForge har over 400.000 følgere på sin YouTube-kanal og har også gitt ut «Skaperboka». Over to dager fikk pedagogene en innføring og opplæring i å filme, redigere, lyssette og utvikle filmer for Skaperskolen. Disse erfaringene vil vi videreføre gjennom Skaperskolens virkemidler.

En av filmene som ble produsert på seminaret var denne 3 minutters filmen som viser hvordan man lodder. Filmen er produsert av Sigurd Hundstad og Jon Haavie ved Oslo Vitensenter.

Skaperskolen skaper entusiasme

Tilbakemeldinger fra både lærere og ledelse i tromsøskoler er utelukkende positive. De liker at den didaktiske plattformen til Skaperskolen er konkret og klasseromsnær. Spesielt trekkes

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring

Skaperverksted har gitt mersmak

På Dalen skole i Lillestrøm kommune har skaperverksted gitt mersmak for elevene! Elever som ellers har vist mindre grad av entusiasme til andre type oppgaver

Gratis nasjonale digitale kurs

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerring på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet? Vi opplever stor interesse

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan en skaperlærer kan få til vellykkede skaperverkstedstimer i sin klasse. Kurset ble avhold

Skaperklubben lanseres

Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv – og ikke minst engasjere de som fortsatt ikke vet at de

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.

Skaperskolens lærernettverk er i gang

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring

Skaperskolekonferansene er i gang

11. november var Oslo først ut av i alt ti lærerkonferanser som vil arrangeres av de regionale vitensentrene i Norge fremover. Previous Next Skaperskolekonferansen i

Yrende skaperliv på Oslo Skaperfestival

Skaperskolen arrangerer årlige skaperfestivaler på de 10 regionale vitensentre rundt omkring i landet. Først ut var Oslo Skaperfestival som ble arrangert på Deichman Hovedbiblioteket 11.–12.