Skaperskolen skaper entusiasme

Tilbakemeldinger fra både lærere og ledelse i tromsøskoler er utelukkende positive. De liker at den didaktiske plattformen til Skaperskolen er konkret og klasseromsnær. Spesielt trekkes boblemodellen og at så mye som mulig av tiden skal gå til elevaktivitet frem som gull.

 Av: Elisabeth Killie Kanebog, Nordnorsk vitensenter

I Tromsø kommune øker etterspørselen etter skaperskolekurs, og flere skoler velger å bruke planleggingsdagene sine på heldagskurs i skaperskoledidaktikk etter at Nordnorsk vitensenter inviterte seg inn på rektormøtet i Tromsø kommune våren 2023. Samme initiativ ble tatt i Alta der vi har holdt heldagskurs for to skoler. Trenden vi ser er at rektorene prioriterer å sende hele kollegiet på kurs på bakgrunn av at didaktikken kan benyttes i alle fag.

Her er noe av det de løfter frem at de tar med seg fra kurset:

  • Riktig info til rett tid. Mindre lærerstemme, mer elevaktivitet.
  • Bruk av Boblemodellen gjør det ikke blir gitt for mye informasjon på en gang.
  • Kombinasjonen av aktiviteter og refleksjon rundt didaktikk og egen praksis gir stort læringsutbytte.
  • Ser viktigheten av å tørre å prøve og eventuelt feile selv.

En typisk kursrekke består av to hele dager og fem halve dager. Kursene kjøres i god skaperskoleånd der lærerne gjennomfører et undervisningsopplegg, og så bygger vi teorien rundt før og i etterkant. Lærerne lærer ved å gjøre. Lærerne må i løpet av året gjennomføre tre undervisningsopplegg fra skaperskolen.no i egen klasse i tillegg til at de skal anvende skaperskolens didaktikk i utarbeidelse av et eget opplegg.

Skaperskolens didaktiske plattform blir også implementert i undervisningen for 4. års studenter ved UiT, med positive tilbakemeldinger om læring gjennom gjøring og konkrete verktøy til undervisningsplanlegging. Som et resultat av ei temauke med ulik input skal studentene benytte det de har lært i planlegging av neste praksis. Her er noe av det som studentene løftet frem i etterkant:

  • Mye usynlig læring av fagstoff i et skaperskoleopplegg.
  • Viktigheten av riktig info til rett tid og det å lytte til lyden i klasserommet.
  • Boblemodellen gjør det lettere å se for seg oppbygningen av undervisningen, styre energien til elevene og sikre rett info til rett tid.
  • Fine konkrete verktøy til å jobbe i klasserommet. Hvordan bedre planlegge undervisning for å holde fokuset til elevene.
  • Elevsynet og prinsippene.
  • Wow! For en fin didaktisk retning! Likte Skaperskolen.

Vi gleder oss til fortsettelsen og har allerede gitt kurs til 288 lærere og studenter i Tromsø og Alta siden august. Er du interessert i kurs eller mulighet for samarbeid gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (Dekomp), ta kontakt med ditt nærmeste vitensenter eller Naturfagsenteret.

Skaperskolen skaper entusiasme

Tilbakemeldinger fra både lærere og ledelse i tromsøskoler er utelukkende positive. De liker at den didaktiske plattformen til Skaperskolen er konkret og klasseromsnær. Spesielt trekkes

Skaperskoleseminar

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring

Skaperverksted har gitt mersmak

På Dalen skole i Lillestrøm kommune har skaperverksted gitt mersmak for elevene! Elever som ellers har vist mindre grad av entusiasme til andre type oppgaver

Gratis nasjonale digitale kurs

Ønsker du en innføring i skaperverkstedets arbeidsmetode, eller er nysgjerring på hvordan du kan ta med deg skaperverkstedet inn i klasserommet? Vi opplever stor interesse

Digitalt lærerkurs

På Skaperskolens første nasjonale digitale lærerkurs gikk vi i dybden på hvordan en skaperlærer kan få til vellykkede skaperverkstedstimer i sin klasse. Kurset ble avhold

Skaperklubben lanseres

Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv – og ikke minst engasjere de som fortsatt ikke vet at de

Kurset av DIY-YouTubere

Over to dager fikk Skaperskolen innføring og opplæring av DIY-YouTuberne i Nerdforge.

Skaperskolens lærernettverk er i gang

Skaperskolen tar mål av seg til å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig i skolen. Gjennom kurs og konferanser får lærere opplæring

Skaperskolekonferansene er i gang

11. november var Oslo først ut av i alt ti lærerkonferanser som vil arrangeres av de regionale vitensentrene i Norge fremover. Previous Next Skaperskolekonferansen i

Yrende skaperliv på Oslo Skaperfestival

Skaperskolen arrangerer årlige skaperfestivaler på de 10 regionale vitensentre rundt omkring i landet. Først ut var Oslo Skaperfestival som ble arrangert på Deichman Hovedbiblioteket 11.–12.