Skaperskolekonferansene er i gang

11. november var Oslo først ut av i alt ti lærerkonferanser som vil arrangeres av de regionale vitensentrene i Norge fremover.

Skaperskolekonferansen i Oslo arrangert på Teknisk museum. Der sto skaperglede med teknologi og programmering i fokus. Utdanningsdirektoratet ved Udir BetaLab holdt innlegg om fagfornyelsen og algoritmisk tenkning og Oslo Kommune – Utdanningsetaten viste hvordan de kobler kompetanse og utstyr gjennom en storstilt satsing på etterutdanning. Lærerne som deltok fikk vært med på en rekke fine aktiviteter, verksteder og undervisningsopplegg utviklet av Skaperskolen.