TinkerCad Codeblocks

Lag modeller i 3D med blokkbasert programmering.

Anbefalt målgruppe: Ungomskolen

Språk: Engelsk

Brukergrensesnitt
TinkerCad er et enkelt verktøy for å lage 3D-modeller ved å trekke ut geometriske former og justere på disse. TinkerCad har en eget verktøy, Codeblocks, som lar deg gjøre dette ved bruk av blokkbasert programmering.

Bruksområde
TinkerCad kan eksportere modellene til 3D-printing (stl eller obj.-filformat) og også til vinylskjæring/laserkutting (svg-filformat), selv om dette ikke er like enkelt.

Filformater
OBJ, STL, GLTF (3D-modeller), SVG (2D-tegning)

Sammenlinkning med andre
TinkerCad Codeblocks er relativt enkelt å bruke til å lage enklere modeller i 3D med blokkbasert programmering. Andre alternativer er BlocksCad (blokkbasert) og OpenScad (tekstbasert). Noen av funksjonene skiller seg ut fra gjengs bruk, noe som kan oppleves som utfordrende.

Vurdering

Fordeler:

  • Enkelt å komme i gang
  • Du kan spille av programmet du lager steg for steg, noe som gjør feilsøking enkelt
  • Enkelt å eksportere til 3D-skriver
  • Fungerer på alle platformer i nettleseren
  • Det finnes også en app for iPad

Ulemper

  • Noen spesialblokker som bryter med vanlig terminologi
  • Noen geometriske former har få parametre man kan endre, så endringene må gjøres med skalering