Python med turtle

Lag former i 2D med tekstbasert programmering.

Anbefalt målgruppe: Ungdomsskole, VGS

Språk: Engelsk

Brukergrensesnitt
Det finnes veldig mange verktøy for å programmere Python, både online og offline. Det vanligste til skolebruk er kanskje Spyder. Online kan Python f.eks kjøres på Replit.

Bruksområde
Python-modulen Turtle kan brukes til å lage 2D-tegninger der du har en liten figur av en skilpadde som tegner en strek etter seg der den går, på samme måte som i Scratch.

Python kan også brukes til å kontrollere en Raspberry Pi, som er en billig, liten mikrodatamaskin ikke altfor ulik en Arduino.

Sammenlinkning med andre
Python er lettere å lese enn de fleste andre tekstbaserte språk. I stedet for å bruke semikolon og parenteser for å markere slutten på kodelinjer og hva som er med i samme blokk av kode, bruker Python linjeskift og innrykk.

Vurdering

Fordeler:

  • Python er et veldig vanlig språk. Derfor finnes det mye dokumentasjon der ute og det er lett å finne svar på spørsmål du har.
  • Python kan brukes til veldig mye forskjellig, i motsetning til mange av de andre språkene her som er laget for å kun gjøre en eller to ting. F.eks kan Python også brukes til å kode nettsider. Det er derfor lett å bli vant til hvis elevene allerede har brukt Python til andre ting, og lett å starte og bruke Python til andre ting om de er vant til Turtle.
  • Python er ikke et veldig strengt språk. Det vil si at når det gjelder strukturen på programmene så er det ikke så mange regler du må følge, sammenlignet med andre tekstbaserte språk. F.eks trenger du ikke å si hvilken type en variabel er når du lager den – det finner Python ut av selv.

Ulemper

  • Med Turtle tegner du kun punktgrafikk-bilder, så hvis du ønsker å lage en tegning og så bruke den til vinyl-/laserkutting må du derfor vektorisere det i et annet program (f.eks Inkscape) først.
  • Som med andre tekstspråk finnes det kun på engelsk, og man må passe på skrivefeil i koden mye mer enn med blokkprogrammering