Lag din egen glowstick

Glowstick er normalt laget med kjemikalier som fluoriserer. Disse er som regel bruk-og-kast og fungerer kun én gang. Men med litt utstyr kan vi lage vår egen glowstick.

Skaperutfordringer

Glowsticken bør være mulig å bruke mange ganger. Det vil si at den bør være litt robust og batterier bør kunne skiftes enkelt. Utform endestykker som ivaretar dette.
Skaperutfordringen kan tilnærmes på mange ulike måter, alt fra å bruke det man finner i roteskuffen til bruk av 3D-printer.

Lag et nytt produkt som bruker noen av de samme prinsippene som glowsticken.

Aktuelle kompetansemål

Naturfag

  • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt (5.–7.)
  • beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling (5.–7.)
  • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene (5.–7.)

Kunst og håndverk

  • lage enkle bruksgjenstander i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom ide, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon. (5.–7.)
  • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon. (8.–10.)
  • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvalitet på eget håndverk. (8.–10.)
  • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare. (8.–10.)

Mer info

Kodegenet selger utstyrspakker, og  dere kan se Imre og Aurora lage glowstick: Lag en Glowstick med imre og aurora (Kodegenet på YouTube)