Startere skal stimulere tenking, kreativitet, samhold og skaper tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere gir en god start på timen for alle elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og gjerne være gøy.

Startere gjør at alle elevene kan glede seg til timen, fordi de vet det skjer noe gøy hver time. Og fordi det er i starten av timen, vil det også være motivasjon for å komme tidsnok til timen starter. Mange av starterne er samarbeidsoppgaver, noe som fremmer en gruppefølelse, gir klassen noe felles å snakke om, og laget et godt miljø, hvor kreativitet og skaperglede kan vokse.

Eksempler på startere:

Forberedelse: 
Forbered en pose med legoklosser til hvert elevpar. Hver pose skal inneholde legoklossene:

 • To gule 2×2
 • En gul 1×2
 • En gul 2×4
 • To røde 2×4

Eventuelt: Dersom du har klistremerker av øyne kan disse klistres på hver side av den ene gule legoklossen (størrelse 2×2) slik som på bildet.

Gjennomføring:
Del elevene inn i grupper på to og gi hver elevgruppe en pose med legoklosser. De får ett minutt på å bruke alle legoklossene i posen til å bygge en and. 

Gjennomføring:
Elevene får utdelt bingobrettet og skal finne en i klassen (ikke seg selv) som passer til innholdet i ruta. Eleven skriver navnet på denne eleven nederst i denne ruta. Eleven roper bingo og sitt navn når man har fylt én rad/kolonne/diagonal. Det er ikke lov å spørre samme person to ganger på rad. 

Bingobrett:
Bli kjent-bingo pdf | Word
Flere alternativer Word

Gjennomføring:
Elevene står i en ring med øynene lukket. Læreren pirker hver elev en eller to ganger på skulderen. De som får ett pirk er potet, og de som får to er blodpoteter. To–tre i en klasse på 30 skal være blodpoteter. Elevene går rundt med øynene lukket, når de møter en annen elev skal de viske «potet» hvis de er poteter, og «blodpotet» hvis de er blodpoteter. Hvis en potet møter en potet skjer det ingenting. Hvis en blodpotet møter en blodpotet, skjer det ingenting. Hvis en blodpotet møter en potet, dør poteten og er ute av spillet, og kan åpne øynene og se på resten av klassen, til det er bare blodpoteter igjen.

• Ingen utstyr 

Forberedelse:

 • Velg en bokstav eller et tema til startordet.
 • Se presentasjon for forklaring, PowerPoint.

Gjennomføring:
Del elevene inn i par. Gi eleven en bokstav eller et tema. I dette tilfellet er det bokstaven H som gjelder. Lærer teller ned fra tre og elevene forteller hverandre i elevparet hva de assosierer med bokstaven H. Den ene eleven tenker kanskje på ordet “høst” mens den andre eleven tenker på ordet “hus”. Elevene skal nå kombinere disse to ordene; høsthus. Deretter skal de få tenke i ti sekunder på hva de assosierer med ordet “høsthus”, før lærer teller ned fra tre og elevene forteller hverandre det nye assosiasjonsordet. Fikk de det samme ordet nå?

Forberedelse:

 • Skriv ut og klipp figurkortene, pdf.
 • Finn frem to biter med plastelina til hvert læringspar.

Gjennomføring:
La elevene arbeide i grupper på to. Elevene trekker hvert sitt figurkort og får utdelt en bit med plastelina hver. Figurkortet holdes hemmelig for læringspartner. Hver elev skal nå bruke figuren på figurkortet som grunnflate og lage en romlig figur (3D-figur) med plastelina. Læringspartner må ikke se hva den andre lager. Elevene i læringsparet gjetter hverandres figur etter tur ved å kun bruke hendene. Eleven kan f.eks ha bind for øynene når de kjenner på figuren. Prøv å gjette både grunnfigur og 3D-figur. Gjenta til det er tomt for figurkort.

• Matematikk 

Forberedelse: 
Finn frem til hver elevgruppe:

 • Fem A4-ark
 • 1 meter maskeringsteip
 • 1 saks

Gjennomføring:
Del elevene inn i grupper på to-fire elever. Gruppen får utdelt fem A4-ark, 1 meter med maskeringsteip og en saks. Gruppen som bygger det høyeste tårnet av utstyret de har fått, vinner. Læreren bestemmer på forhånd om tårnet må stå av seg selv, eller om elevene har lov til å teipe tårnet fast til pulten eller taket.

• Teknologi 

Forberedelse: 

 • Hver elevgruppe skal ha en ferskenring, en geleorm, ett plastglass og fire binders.
 • Forslag til presentasjon PowerPoint | Google Slides

Gjennomføring:
Hjelp Fred er en oppgave hvor elevene skal samarbeide om å hjelpe ormen Fred som har kantret med båten sin.

Historien om Fred:
Fred er en orm som liker å være ute på sjøen med båten sin. Plutselig blåser det opp til storm, og bølgene tar tak i båten hans. Fred og redningsvesten havner på sjøen. Båten er nå snudd opp ned og under båten ligger redningsvesten til Fred. Fred klarer heldigvis å klatre opp på båten. Nå er oppdraget deres å hjelpe Fred med å få på seg redningsvesten, snu båten hans og få Fred trygt ned i båten igjen. Dette skal dere gjøre med hjelp av binders. 

Regler:

   1. Dere kan kun ta på bindersene. Det er ikke lov å røre Fred (fruktorm), redningsvesten (ferskenring) eller båten hans (plastglass).
   2. Fred kan ikke svømme, og MÅ derfor ikke falle i vannet (bordet). 
   3. Dere må ikke skade Fred. Det er ikke lov å stikke bindersen i Fred.

• Samarbeid

Gjennomføring:
To spillere som skal spille mot hverandre sendes på gangen. Resten av elevene deles inn i grupper på to, og er nå et par. Hvert par velger hva som er deres bevegelse (hoppe to ganger, dabbe, knipse o.l). elevene sprer seg i et rutenett, og spillerne kommer inn. Spiller 1 peker på to elever som og gjør sin bevegelse i tur. Spiller 2 gjør det samme. Nå skal spillerne samle par. Spillerne skal finne to og to elever som har samme bevegelse. Vinneren er den som klarer å samle flest par.

• Ingen utstyr 

Gjennomføring:

 • Elevene får fire bilder, og må finne hvilket bilde skal ut. Ofte er det ingen fasit, men elevene øver på å begrunne valget sitt.
 • Forslag til bildesett finner du i presentasjonen PowerPoint | Google Slides 

Ferdigheter:

 • Begrunne egne valg
 • Respektere og lytte til hverandres innspill

Forberedelse:

 • Finn fire identiske eksemplarer av en gjenstand. Ett av eksemplarene skal være i fasiten, mens de tre andre skal deles ut til hvert av lagene
 • Lag en fasit på forhånd ved å plassere gjenstandene i et rutenett

Gjennomføring: 
Del klassen inn i tre lag. Hvert lag skal motta samme sett med gjenstander som fasiten. Laget velger en elev til å plassere brikkene i et rutenett. En etter en skal elever fra gruppen gå opp til læreren for å se fasiten av rutenettet med gjenstandene. Elevene skal memorere både gjenstandene og deres plassering i rutenettet før de returnerer til gruppen sin med hendene på ryggen. Deres oppgave er å forklare hvor de andre skal plassere de riktige gjenstandene i rutenettet, uten å peke eller vise på rutenettet. Dette krever både god hukommelse og gode kommunikasjonsevner. Hver elev får kun se fasiten en gang. Gruppen har 8 minutter til å løse oppgaven. Hvilket lag har plassert flest riktige gjenstander når det har gått 8 minutter?

Tips:

 • Fasiten med gjenstandene i rutenettet kan gjerne være i et annet rom
 • Hvis du bare har tre sett med gjenstander, kan du forberede fasiten på forhånd med ett av settene og ta bilde av fasiten
 • Dersom du ikke har nok gjenstander, kan du bruke denne PDF-en som fasit. Klipp ut alle gjenstandene slik at hvert lag får ett sett med bilder av gjenstandene som de skal plassere i det tomme rutenettet
  • Fasit til forslag 2, pdf
  • Tomt rutenett, pdf

• Samarbeid 

Gjennomføring:
Del ut 14 ispinner og 3 cm teip til hver elevgruppe. Elevgruppen skal samarbeide om å bygge det høyeste tårnet. 

• Teknologi

Gjennomføring:

 • Kortskalle er spillet hvor alle får utdelt en karakter, person, gjenstand, eller liknende. De andre på gruppen kan se hvem du er, men det kan ikke du. Spillet går ut på å finne ut hvem/hva du er ved å stille ja/nei-spørsmål.
 • Tilpass karakteren/gjenstandene til tema og faget du arbeider med. 
 • Mal til kortene finner du i dokumentet Word.

Forberedelse: 

 • Bygg en figur av legoklosser som du har gjemt for elevene før aktiviteten.
 • Finn frem like legoklosser som du har brukt i din figur til hver elevgruppe.

Gjennomføring:
Alle gruppene får de legoklossene som trengs for å bygge figuren, pluss noen til. Et gruppemedlem får studere legofiguren i 20 sekunder, og så gå tilbake til gruppen og forklare de andre hvordan de skal bygge. Etter litt tid får et nytt gruppemedlem gå frem og studere figuren, og så gå tilbake til gruppen og fortsette instruksene. Gruppemedlemmet som sist har vært fremme for å studere figuren, får ikke bygge men kun gi instruksjoner.

• Matematikk • Samarbeid

Forberedelse: 

 • Finn en passende løype/runde i klasserommet med start/mål og et passende sted for en liten aktivitet. 
 • Tidtaker
 • Velg en passende aktivitet for din klasse, f.eks.:
  • Klipp et A4-ark i to
  • Tøm et vannglass over i et annet glass
  • Lag et tårn av seks duplo

Gjennomføring:
Del elevene inn i grupper på fire elever. I første omgang skal en elev på gruppa gå løypen/runden i klasserommet og gjøre aktiviteten før eleven går tilbake til gruppa. Tiden eleven bruker på å gå løypen og gjør aktiviteten skal tas tid på. Deretter skal de tre resterende elevene på gruppa gå samme løype og gjøre samme aktivitet. Målet er at de resterende på gruppa skal bruke lik tid på løypa og aktiviteten som den første eleven.

Forberedelse:

 • 5-6 Multilinks til hver elevgruppe
 • 1 A4-ark til hver elevgruppe
 • 1 blyant til hver elevgruppe

Gjennomføring: 
Elevene arbeider sammen to og to. Hver gruppe får utdelt 5-6 multilinks. Elevene bygger en valgfri figur av brikkene. Deretter skriver de koden for hvordan man bygger denne figuren. De velger selv hvordan de ønsker å skrive koden; ord, symboler, tall, alt er lov!
Når de er ferdig tar de figuren fra hverandre og gir brikkene og koden til en annen gruppe, som skal prøve å bygge figuren etter koden.

Forberedelse:

 • To A4-ark og 1 meter maskeringsteip til hver elevgruppe
 • 1 liter puffet ris

Gjennomføring:
Del elevene inn i grupper på to-fire elever. Hver gruppe får utdelt to A4-ark og 1 meter med teip. Oppdraget er at elevene skal bygge en konteiner som rommer 1L. Når elevene har bygd ferdig konteineren, går læreren rundt med 1L puffet ris for å sjekke om konteiner rommer 1L. Gruppen som er nærmest 1L vinner.

Tips: Hell 1L med puffet ris i en brødpose for å unngå søl.

• Matematikk • Teknologi

Forberedelse: 

 • Finn frem noe elevene kan ha foran øynene. De kan bruke sovemasker, skjerf som de har med selv o.l. 
 • Finn frem ett puslespill til hver gruppe. 

Gjennomføring: 
Del elevene inn i en gruppe på tre elever. En elev skal være byggmester som skal pusle brikkene med bind for øynene, de to andre elevene skal være hjelpere og gi instrukser for hvordan byggmesteren skal pusle. Det er kun byggmesteren som får lov til å ta på puslespillbrikkene. Når puslespillet er ferdig bytter man byggmester og puslespill.

Forberedelse: 

 • Klipp ut programmeringslappene fra kategori 1, 2 og 3, Word | pdf
 • Bli kjent med lappene fra de ulike kategoriene:
  • elevene skal få utdelt en startlapp og en stopplapp fra kateogori 1.
  • elevene skal få utdelt et par betingelseslapper fra kategori 2. Disse lappene holder leken i gang. Det er ikke viktig at alle lapper er delt ut, men du kan godt gi samme lapper til flere elever.
  • Det er kun 8 lapper i kategori 3, og her er det viktig at disse blir delt ut til 8 ulike elever. Disse lappene starter prosessen med å avslutte leken. 

Gjennomføring: 
Hver elev får utdelt en startlapp, stopplapp og et par betingelseslapper. Lærer starter leken ved å skrive START på tavla. For å sette i gang aktiviteter som elevene har fått på lapper, skal læreren knipse, klappe eller si popcorn. Dette kan lærer gjøre flere ganger for å starte de ulike aktiviteter. Lærer avslutter leken ved å plukke opp en bok. Det er lurt å oppfordre elevene til å følge med på hva som skjer i klasserommet under leken!

Gjennomføring:
Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen/feltet. På motsatt side stiller en person som er ”rødt lys”. Det ”røde lyset” snur ryggen til forsamlingen, og de beveger seg fremover mot vedkommende. Når personen som er ”rødt lys” ønsker det, teller han høyt 1-2-3, sier ”Rødt lys” og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er ”rødt lys”, overtar denne rollen i neste runde.

• Lek • Ingen utstyr 

I grupper på fire skal elevene øve på å gi tydelige instruksjoner og samarbeide om å gjenskape et bilde ved å tegne.

Forberedelse: 

 • Skriv ut to eksemplarer av et bilde i A3-format. Forslag til bildesett i presentasjonen PowerPoint | Google Slides . Det ene bildet klipper du i fire deler og nummerer 1-4 på baksiden av bildet. Delene av bildet pusles sammen og legges med tallene opp slik at bildet ikke vises for elevene. Det andre eksemplaret brukes til å vise hva fasiten er til slutt. 

Gjennomføring:
Del elevene inn i grupper på fire og gi hver elev i gruppen et tall fra 1 til 4. Gi hver gruppe et A3-ark. Når lærer gir beskjed skal eleven fra hver gruppe med nummeret som nevnes komme bort til bildet og få ett minutt til å studere sin del av tegningen. Så tar de med seg fargeblyantene som trengs tilbake til gruppa og forklarer for de andre hva som skal tegnes og hvor. Alle kan tegne bortsett fra den som forklarer, og den som forklarer får ikke lov å peke. Etter noen minutter hentes neste sett med elever opp, og så videre. Til slutt viser hver gruppe frem sin tegning og sammenligner med originalen.

• ca. 15 min • Kreativitet • Samarbeid

Forberedelse:

 • Skriv ut en bunke med arket kreativ sirkeltrening. Hvert elevpar skal ha ett slikt ark, pdf.

Gjennomføring:
Del ut arket
kreativ sirkeltrening i A3-størrelse. La elevene arbeide i grupper på to. Elevene skal gjøre om så mange sirkler som mulig, om til gjenkjennbare figurer. Det er lov å slå sammen sirkler for å danne figurer. Gi elevene et par minutter på denne oppgaven. La to og to grupper deretter vise hverandre arkene. La de f.eks peke på tre figurer de syns er spesielt morsomme eller de er spesielt fornøyde med. 

• Kreativitet

Forberedelse: 

 • Flipoverpapir (eventuelt to A3-ark som er teipet sammen) til hver gruppe. På baksiden av hvert ark tegner du et smiletegn. 

Gjennomføring:
Del elevene inn i grupper på tre elever. Hver gruppe får et flipoverpapir. Gruppen skal legge flipoverpapiret med smiletegnet ned, og stelle seg på papiret. Oppgaven er at elevene skal snu arket slik at siden med smiletegnet kommer opp. Elevene får ikke lov til å tråkke utenfor arket, da gulvet er lava.

• Samarbeid

Varm opp tegnehånda med å tegne noe morsomt.

Forberedelse: 

 • Skriv ut 1 tegneark av «Kast en Picasso» til hver elev, pdf
 • En terning til hver gruppe

Gjennomføring: 
Elevene får en terning, blyant og et tegneark. Elevene kaster terning og tegner det som vises på tegnearket. Til slutt sitter de igjen med sin egen Picasso-inspirerte tegning.

Tips: skriv ut flere tegneark slik at du kan utfordre elevene til å tegne en gang til med den andre hånden.

Gjennomføring:
Elevene skriver tre fakta om seg selv, to som er sanne og en som er usann. Deretter skal alle reise seg. To og to elever møtes. Så leser elev 1 opp sine fakta og elev 2 skal gjette hvilken av de som er usann. Etterpå bytter de, før de går videre til et nytt par. Poenggiving: du får ett poeng for hver person du snakker med. Og ett poeng hvis du klarer å gjette hvilken påstand som var usann. Kan også bytte ut fakta om seg selv med faglige fakta.

• Ingen utstyr 

Forberedelse: 

 • A4-ark og blyant til hvert elevpar 

Gjennomføring:

La elevene arbeide i grupper på to elever. Del ut et ark og en blyant til hver elevgruppe. Læringsparene får fem minutter på å sammen finne så mange åpne- og lukkemekanismer i klasserommet som mulig. Når tiden er ute oppsummerer dere alle åpne- og lukkemekanismene på tavlen til slutt. Hvilken gruppe fant flest åpne/lukke-mekanismer?

• Teknologi