Startere skal stimulere tenking, kreativitet, samhold og skaper tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere gir en god start på timen for alle elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og gjerne være gøy.

Startere gjør at alle elevene kan glede seg til timen, fordi de vet det skjer noe gøy hver time. Og fordi det er i starten av timen, vil det også være motivasjon for å komme tidsnok til timen starter. Mange av starterne er samarbeidsoppgaver, noe som fremmer en gruppefølelse, gir klassen noe felles å snakke om, og laget et godt miljø, hvor kreativitet og skaperglede kan vokse.

Eksempler på startere:

Tilpasset til tema.

Elevene står i en ring med øynene lukket. Læreren pirker hver elev en eller to ganger på skulderen. De som får ett pirk er potet, og de som får to er blodpoteter. To–tre i en klasse på 30 skal være blodpoteter. Elevene går rundt med øynene lukket, når de møter en annen elev skal de viske «potet» hvis de er poteter, og «blodpotet» hvis de er blodpoteter. Hvis en potet møter en potet skjer det ingenting. Hvis en blodpotet møter en blodpotet, skjer det ingenting. Hvis en blodpotet møter en potet, dør poteten og er ute av spillet, og kan åpne øynene og se på resten av klassen, til det er bare blodpoteter igjen.

Fire stykker på et ark, snu arket – gulvet er lava

Veldig fint å bruke når man skal introdusere vanskelige ord. Elevene får da leke seg frem til ordet og det blir mindre skummelt.

Hils på hverandre på nye måter hver gang du møter en person i klasserommet.

To spillere som skal spille mot hverandre sendes på gangen. Resten av elevene deles inn i grupper på to, og er nå et par. Hvert par velger hva som er deres bevegelse (hoppe to ganger, dabbe, knipse o.l). elevene sprer seg i et rutenett, og spillerne kommer inn. Spiller 1 peker på to elever som og gjør sin bevegelse i tur. Spiller 2 gjør det samme. Nå skal spillerne samle par. Spillerne skal finne to og to elever som har samme bevegelse. Vinneren er den som klarer å samle flest par.

Elevene får fire bilder, og må finne hvilket bilde skal ut. Ofte er det ingen fasit, men elevene må bare begrunne valget sitt.

Ferdigheter: Respektere og lytte til hverandres innspill, og begrunne egne valg.

• 510 min •  Flere forslag til bildesett i presentasjonen PowerPoint | Google Slides 

To og to sammen, får utdelt fem–seks multilinks. Gruppen bygger en figur, og skal skrive koden for hvordan bygge denne figuren. Når de er ferdig tar de figuren fra hverandre og gir brikkene og koden til en annen gruppe, som skal prøve å bygge figuren etter koden.

  

Alle gruppene får de legoklossene som trengs for å bygge figuren, pluss noen til. Et gruppemedlem får studere legofiguren i 20 sekunder, og så gå tilbake til gruppen og forklare de andre hvordan de skal bygge. Etter litt tid får et nytt gruppemedlem gå frem og studere figuren, og så gå tilbake til gruppen og fortsette instruksene. Gruppemedlemmet som sist har vært fremme for å studere figuren, får ikke bygge men kun gi instruksjoner.

I grupper på tre velges en byggmester. Byggmesteren er den som skal pusle puslespillet, og har bind for øynene. De to andre på gruppen skal gi instruksjoner til byggmesteren om hvordan han eller hun skal pulse sammen puslespillet.

Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen/feltet. På motsatt side stiller en person som er ”rødt lys”. Det ”røde lyset” snur ryggen til forsamlingen, og de beveger seg fremover mot vedkommende. Når personen som er ”rødt lys” ønsker det, teller han høyt 1-2-3, sier ”Rødt lys” og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er ”rødt lys”, overtar denne rollen i neste runde.

I grupper på seks skal elevene øve på å gi tydelige instruksjoner og samarbeide om å gjenskape et bilde ved å tegne.

På forhånd må du ha skrevet ut et bilde på et A3-ark, delt et annet A3-ark opp i seks ulike former som du pusler sammen over bildet slik at det dekkes. Hver del teipes fast på ett sted langs kanten slik at den kan løftes opp og vise frem en del av tegningen. Nummerer delene med tallene 1-6.

Del elevene inn i grupper på seks og gi hver elev i gruppen et tall fra 1 til 6. Gi hver gruppe et A3-ark. Når lærer gir beskjed skal eleven fra hver gruppe med nummeret som nevnes komme bort til bildet og få ett minutt til å studere sin del av tegningen. Så tar de med seg fargeblyantene som trengs tilbake til gruppa og forklarer for de andre hva som skal tegnes og hvor. Alle kan tegne bortsett fra den som forklarer, og den som forklarer får ikke lov å peke. Etter noen minutter hentes neste sett med elever opp, og så videre. Til slutt viser hver gruppe frem sin tegning og sammenligner med originalen.

• ca. 10 min •  Flere forslag til bildesett i presentasjonen PowerPoint | Google Slides 

Fin bli kjent lek. Alle elevene skriver tre fakta om seg selv, to som er sann og en som er usann. Alle elevene må opp å stå. To og to elever møtes. Så leser elev 1 opp sine fakta og elev 2 skal gjette hvilken av de som er usann. Etterpå bytter de, før de går videre til et nytt par. Poenggiving: du får ett poeng for hver person du snakker med. Og ett poeng hvis du klarer å gjette hvilken påstand som var usann. Kan også bytte ut fakta om seg selv med faglige fakta.