Startere skal stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for alle elever. Det er en aktivitet som alle skal mestre, være gøy og trenger nødvendigvis ikke ha noe med temaet for timen å gjøre. 

Startere gjør at alle elever kan glede seg til timen, fordi de vet det skjer noe gøy hver time. Mange av starterne er samarbeidsoppgaver, noe som fremmer en gruppefølelse, gir klassen noe felles å snakke om, og lager et godt miljø, hvor kreativitet og skaperglede kan vokse.

Eksempler på startere:

Gjennomføring:

Elevene får utdelt bingobrettet og skal finne en i klassen (ikke seg selv) som passer til innholdet i ruta. Eleven skriver navnet på denne eleven nederst i denne ruta. Eleven roper bingo og sitt navn når man har fylt én rad/kolonne/diagonal. Det er ikke lov å spørre samme person to ganger på rad. 

Bingobrett:

Bli kjent-bingo pdf | Word
Flere alternativer til bli kjent-bingo Word

Gjennomføring:
Elevene står i en ring med øynene lukket. Læreren pirker hver elev en eller to ganger på skulderen. De som får ett pirk er potet, og de som får to er blodpoteter. To–tre i en klasse på 30 skal være blodpoteter. Elevene går rundt med øynene lukket, når de møter en annen elev skal de viske «potet» hvis de er poteter, og «blodpotet» hvis de er blodpoteter. Hvis en potet møter en potet skjer det ingenting. Hvis en blodpotet møter en blodpotet, skjer det ingenting. Hvis en blodpotet møter en potet, dør poteten og er ute av spillet, og kan åpne øynene og se på resten av klassen, til det er bare blodpoteter igjen.

Forberedelse:

 • Velg en bokstav eller et ord som leken skal begynne med. 
 • Forslag til eksempler, Google Slides

Gjennomføring:

Elevene deles inn i par. Lærer gir elevene en bokstav, f.eks H. Elevene skal tenke ut hvert sitt ord som begynner på H. Læreren teller ned og elevene i elevparet forteller ordet de tenkte på for hverandre. Tenkte elevene på samme ord? Dersom de ikke gjorde det, så kombinerer de ordene. F.eks elev 1 tenkte på ordet høst, mens elev 2 tenkte på ordet hus. Vi kombinenerer de to ordene slik at det neste ordet blir høsthus. Elevene får nå ti sekunder på å tenke på et ord de assosierer med ordet høsthus. Tenkte elevene nå på det samme ordet?  

Forberedelse: 

 • Hver elevgruppe skal ha en ferskenring, en geleorm, ett plastglass og fire binders. 
 • Forslag til presentasjon PowerPoint | Google Slides

Gjennomføring:

Hjelp Fred er en oppgave hvor elevene skal samarbeide om å hjelpe ormen Fred som har kantret med båten sin.

Historien om Fred:
Fred er en orm som liker å være ute på sjøen med båten sin. Plutselig blåste det opp til storm, og bølgene tok tak i båten hans. Fred og redningsvesten havnet på sjøen. Båten er nå snudd opp ned og under båten ligger redningsvesten til Fred. Fred klarte heldigvis å klatre opp på båten. Nå er oppdraget deres å hjelpe Fred med å få på seg redningsvesten, snu båten hans og få Fred trygt ned i båten igjen. Dette skal dere gjøre med hjelp av binders. 

Regler:

   1. Dere kan kun ta på bindersene. Det er ikke lov å røre Fred (fruktorm), redningsvesten (ferskenring) eller båten hans (plastglass).
   2. Fred kan ikke svømme, og MÅ derfor ikke falle i vannet (bordet). 
   3. Dere må ikke skade Fred. Det er ikke lov å stikke bindersen i Fred.

Gjennomføring:

To spillere som skal spille mot hverandre sendes på gangen. Resten av elevene deles inn i grupper på to, og er nå et par. Hvert par velger hva som er deres bevegelse (hoppe to ganger, dabbe, knipse o.l). elevene sprer seg i et rutenett, og spillerne kommer inn. Spiller 1 peker på to elever som og gjør sin bevegelse i tur. Spiller 2 gjør det samme. Nå skal spillerne samle par. Spillerne skal finne to og to elever som har samme bevegelse. Vinneren er den som klarer å samle flest par.

Gjennomføring:

 • Elevene får fire bilder, og må finne hvilket bilde skal ut. Ofte er det ingen fasit, men elevene øver på å begrunne valget sitt.
 • Forslag til bildesett finner du i presentasjonen PowerPoint | Google Slides 

Ferdigheter:

 • Begrunne egne valg.
 • Respektere og lytte til hverandres innspill.

Gjennomføring:
Del ut 14 ispinner og 3 cm teip til hver elevgruppe. Elevgruppen skal samarbeide om å bygge det høyeste tårnet. 

Gjennomføring:

 • Kortskalle er spillet hvor alle får utdelt en karakter, person, gjenstand, eller liknende. De andre på gruppen kan se hvem du er, men det kan ikke du. Spillet går ut på å finne ut hvem/hva du er ved å stille ja/nei-spørsmål.
 • Tilpass karakteren/gjenstandene til tema og faget du arbeider med. 
 • Mal til kortene finner du i dokumentet Word.

Forberedelse: 

 • Bygg en figur av legoklosser som du har gjemt for elevene før aktiviteten.
 • Finn frem like legoklosser som du har brukt i din figur til hver elevgruppe.

Gjennomføring:
Alle gruppene får de legoklossene som trengs for å bygge figuren, pluss noen til. Et gruppemedlem får studere legofiguren i 20 sekunder, og så gå tilbake til gruppen og forklare de andre hvordan de skal bygge. Etter litt tid får et nytt gruppemedlem gå frem og studere figuren, og så gå tilbake til gruppen og fortsette instruksene. Gruppemedlemmet som sist har vært fremme for å studere figuren, får ikke bygge men kun gi instruksjoner.

Forberedelse:

 • 5-6 Multilinks til hver elevgruppe
 • 1 A4-ark til hver elevgruppe
 • 1 blyant til hver elevgruppe

Gjennomføring: 
Elevene arbeider sammen to og to. Hver gruppe får utdelt 5-6 multilinks. Elevene bygger en valgfri figur av brikkene. Deretter skriver de koden for hvordan man bygger denne figuren. De velger selv hvordan de ønsker å skrive koden; ord, symboler, tall, alt er lov!
Når de er ferdig tar de figuren fra hverandre og gir brikkene og koden til en annen gruppe, som skal prøve å bygge figuren etter koden.

Forberedelse: 

 • Finn frem noe elevene kan ha foran øynene. De kan bruke sovemasker, skjerf som de har med selv o.l. 
 • Finn frem ett puslespill til hver gruppe. 

Gjennomføring: 
Del elevene inn i en gruppe på tre elever. En elev skal være byggmester som skal pusle brikkene med bind for øynene, de to andre elevene skal være hjelpere og gi instrukser for hvordan byggmesteren skal pusle. Det er kun byggmesteren som får lov til å ta på puslespillbrikkene. Når puslespillet er ferdig bytter man byggmester og puslespill.

Gjennomføring:

Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen/feltet. På motsatt side stiller en person som er ”rødt lys”. Det ”røde lyset” snur ryggen til forsamlingen, og de beveger seg fremover mot vedkommende. Når personen som er ”rødt lys” ønsker det, teller han høyt 1-2-3, sier ”Rødt lys” og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er ”rødt lys”, overtar denne rollen i neste runde.

I grupper på fire skal elevene øve på å gi tydelige instruksjoner og samarbeide om å gjenskape et bilde ved å tegne.

Forberedelse: 

 • Skriv ut to eksemplarer av et bilde i A3-format. Forslag til bildesett i presentasjonen PowerPoint | Google Slides . Det ene bildet klipper du i fire deler og nummerer 1-4 på baksiden av bildet. Delene av bildet pusles sammen og legges med tallene opp slik at bildet ikke vises for elevene. Det andre eksemplaret brukes til å vise hva fasiten er til slutt. 

Gjennomføring:
Del elevene inn i grupper på fire og gi hver elev i gruppen et tall fra 1 til 4. Gi hver gruppe et A3-ark. Når lærer gir beskjed skal eleven fra hver gruppe med nummeret som nevnes komme bort til bildet og få ett minutt til å studere sin del av tegningen. Så tar de med seg fargeblyantene som trengs tilbake til gruppa og forklarer for de andre hva som skal tegnes og hvor. Alle kan tegne bortsett fra den som forklarer, og den som forklarer får ikke lov å peke. Etter noen minutter hentes neste sett med elever opp, og så videre. Til slutt viser hver gruppe frem sin tegning og sammenligner med originalen.

• ca. 15 min •  

Forberedelse:

 • Skriv ut en bunke med arket kreativ sirkeltrening. Hvert elevpar skal ha ett slikt ark, pdf.

Gjennomføring: Del ut arket kreativ sirkeltrening i A3-størrelse. La elevene arbeide i grupper på to. Elevene skal gjøre om så mange sirkler som mulig, om til gjenkjennbare figurer. Det er lov å slå sammen sirkler for å danne figurer. Gi elevene et par minutter på denne oppgaven. La to og to grupper deretter vise hverandre arkene. La de f.eks peke på tre figurer de syns er spesielt morsomme eller de er spesielt fornøyde med. Varm opp tegnehånda med å tegne noe morsomt.

Forberedelse: 

 • Skriv ut 1 tegneark av «Kast en Picasso» til hver elev, pdf
 • En terning til hver gruppe

Gjennomføring: 
Elevene får en terning, blyant og et tegneark. Elevene kaster terning og tegner det som vises på tegnearket. Til slutt sitter de igjen med sin egen Picasso-inspirerte tegning.

Tips: skriv ut flere tegneark slik at du kan utfordre elevene til å tegne en gang til med den andre hånden.

Gjennomføring:

Alle elevene i klassen skriver tre fakta om seg selv, to som er sanne og en som er usann. Deretter skal alle reise seg. To og to elever møtes. Så leser elev 1 opp sine fakta og elev 2 skal gjette hvilken av de som er usann. Etterpå bytter de, før de går videre til et nytt par. Poenggiving: du får ett poeng for hver person du snakker med. Og ett poeng hvis du klarer å gjette hvilken påstand som var usann. Kan også bytte ut fakta om seg selv med faglige fakta.

 

•  Fin bli kjent-lek •  

Gulvet er lava:

Fire stykker på et ark, snu arket – gulvet er lava.

Hangman:

Veldig fint å bruke når man skal introdusere vanskelige ord. Elevene får da leke seg frem til ordet og det blir mindre skummelt.

Hei på deg:

Hils på hverandre på nye måter hver gang du møter en person i klasserommet.