Lag din egen tegnemaskin

En tegnemaskin kan lages ut av noe som beveger seg. Og en tegnemaskin kan være liten eller STOR!

Skaperutfordringer

La elevene lage sine egne tegnemaskiner. Avslutt med kunstutstilling.

Lag stor tegnemaskin som tegner store bilder.

Aktuelle kompetansemål

Matematikk

  • lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei munnleg
  • teikne, byggje, utforske og beskrive geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design

Kunst og håndverk

  • bygge med enkle geometriske grunnformer
  • eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
  • benytte overlapping i arbeid med tegning og maling
  • lage enkle utstillinger av egne arbeider

Mer info

Noen andre eksempler på børstoboter på YouTube: