Lag din eigen ballongfarkost

Med ein ballong og litt anna utstyr kan du lage ulike farkostar både for å køyre i lufta, på land og på vatn!

Skaparutfordringar

Lag ei løype som inneheld både ei strekning på land, på vatn og i lufta. Lag dei tre farkosta som du treng for å å komme gjennom løypa.

Lag éin farkost som kan køyre både på land og vatn. Eller på land og i lufta? Eller kanskje er det mogleg å lage ein farkost som køyrer på land, på vatn og i lufta?

Aktuelle kompetansemål

Naturfag

  • lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker
  • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

Kunst og håndverk

  • lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette
  • bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

Meir info

Noen andre eksempler på ballongfarkoster på YouTube

Laga av

Elisabeth Rebekka Killie Kanebog
Øystein Sørborg